naslednji
prejšnji
zadetki

HelpCenter FAQ

Kakšni so vplivi podnebnih sprememb v Evropi?

HelpCenter FAQ

Evropa se segreva hitreje od svetovnega povprečja. Podnebne spremembe že potekajo in se bodo v prihodnje vse bolj krepile, tudi če bodo svetovna prizadevanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov uspešna. Vendar bodo vplivi veliko manj resni, če se bo v okviru prizadevanj za zmanjšanje emisij dvig povprečne globalne temperature ohranil znatno pod 2 °C (kot je zahtevano v Pariškem sporazumu). Vsak scenarij v zvezi z emisijami, ki presega to omejitev, bi pomenil bistveno večje podnebne spremembe in povezane vplive.

 

Izjemne vremenske in podnebne nevarnosti, kot so vročinski valovi, poplave ter suše, bodo v številnih regijah čedalje pogostejši in intenzivnejši. To bo negativno vplivalo na ekosisteme, gospodarske sektorje ter zdravje in dobro počutje ljudi. Zato so za zmanjšanje tveganj zaradi svetovnih podnebnih sprememb poleg ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov potrebni ciljno usmerjeni ukrepi za prilagajanje vplivom podnebnih sprememb. Prilagajanje mora biti prilagojeno posebnim okoliščinam v različnih regijah in mestih Evrope.

 

Oglejte si naše poročilo o podnebnih spremembah, vplivih in ranljivosti v Evropi 2016, kazalce o vplivu podnebnih sprememb ter  karte z zgodbami o podnebnih spremembah.

Permalinks

Značke

Akcije dokumenta