naslednji
prejšnji
zadetki

HelpCenter FAQ

Kako nam energija iz obnovljivih virov pomaga dosegati podnebne in energetske cilje EU?

HelpCenter FAQ

Evropski energetski sistem doživlja hitre spremembe, da bi gospodarstvo EU usmerili k ogljični nevtralnosti ter trajnostni in učinkoviti rabi virov. Za to preobrazbo je ključna energija iz obnovljivih virov. Prizadevanja EU, da bi podvojila delež energije iz obnovljivih virov v svoji končni porabi, so bila uspešna. Količina uporabljenih fosilnih goriv in njihove povezane emisije toplogrednih plinov so se znatno zmanjšale. Energija iz obnovljivih virov je prispevala tudi k zmanjšanju nekaterih onesnaževal zraka, kot je žveplov dioksid, vendar niso vsi rezultati pozitivni. V državah, v katerih se je kurjenje biomase po letu 2005 znatno povečalo, so se na primer povečale tudi emisije nekaterih onesnaževal zraka, kot so delci.

 

Več informacij je na voljo v našem kratkem poročilu o energiji iz obnovljivih virov v Evropi: ključ za podnebne cilje, vendar je treba pozornost nameniti onesnaženosti zraka. V poročilu o energiji iz obnovljivih virov so prikazani nedavni trendi v okviru različnih tehnologij energije iz obnovljivih virov za električno energijo, gretje in hlajenje ter prevoz, tudi po posameznih državah. Poleg tega pregledna plošča o vplivu energije iz obnovljivih virov predstavlja ocene vpliva porabe energije iz obnovljivih virov na rabo fosilnih goriv, emisije toplogrednih plinov in onesnaženost zraka po letu 2005.

Permalinks

Značke

shranjeno pod:
shranjeno pod: Energija
Akcije dokumenta