naslednji
prejšnji
zadetki

HelpCenter FAQ

Kako agencija EEA spremlja okoljsko uspešnost prometnega sektorja?

HelpCenter FAQ

Agencija EEA enkrat letno pripravi poročilo o prometu in okolju ter kratko poročilo o napredku prometnega sektorja na področju okoljskih in podnebnih ciljev. V poročilu je vsakič poglobljeno analizirana druga tema s področja prometa in okolja. Kratko poročilo temelji na več ključnih kazalnikih, ki se uporabljajo za spremljanje kratkoročne in dolgoročne okoljske uspešnosti prometnega sektorja v državah članicah agencije EEA. Zadnja ocena napredka na podlagi kazalnikov v zvezi s ključnimi cilji politike, povezanimi s prevozom, je na voljo tu.

Permalinks

Značke

shranjeno pod:
shranjeno pod: Promet
Akcije dokumenta