naslednji
prejšnji
zadetki

Oddaj, ne zlivaj v odtok!

Spremeni jezik
Eco-Tip
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
Vse, kar zliješ v odtok, lijak ali stranišče, lahko konča v naših rekah ali morju! Tekočin, kot so olja, maščobe ali nevarne tekočine – kot so razredčila in neporabljene barve –, nikoli ne zlivaj v odtok. Namesto tega jih shrani v škatlo in oddaj z drugimi odpadki. Vse ohrani v izvirni embalaži, da ne pride do kemijskih reakcij. Tako se med pobiranjem odpadkov tudi laže prepoznajo. Po možnosti jih oddaj na zbirališču v svoji skupnosti.

Permalinks

Akcije dokumenta