naslednji
prejšnji
zadetki

Article

Zrak v Evropi postaja čistejši in prispeva k izboljšanju zdravja ljudi

Spremeni jezik
Article Objavljeno 04.11.2023 Zadnja sprememba 16.11.2023
5 min read
Photo: © Marian Sasala, Well with Nature /EEA
Kakovost zraka v Evropi se izboljšuje. Vendar onesnažen zrak še vedno poslabšuje zdravje in povzroča smrti, ki jih je mogoče preprečiti, zlasti v mestih. Dobra novica je, da lahko pomagajo čistejše rešitve za promet, ogrevanje, industrijo in kmetijstvo.

Zrak, ki ga dihate, je zelo pomemben za vaše zdravje in dobro počutje. Morda niste opazili, vendar je v času vašega življenja verjetno postal veliko čistejši.

Če bomo še naprej zmanjševali onesnaževanje v Evropi, bo naslednja generacija dihala še čistejši zrak. Vizija EU je do leta 2050 onesnaženost zraka zmanjšati na ravni, ki zdravju ne škodujejo več. Izboljšanje kakovosti zraka namreč varuje zdravje ljudi ter ščiti rastline in divje živali. Poleg tega pogosto blaži podnebne spremembe.

 

Kakovost zraka v Evropi se izboljšuje, vendar težave ostajajo

Onesnaženost zraka je največje okoljsko tveganje za zdravje na svetu in v Evropi. V skladu z oceno EEA o vplivih onesnaženega zraka na zdravje slaba kakovost zraka poslabšuje zdravje in dobro počutje ljudi ter samo v Evropi vsako leto privede do približno 300 000 smrti, ki bi jih bilo mogoče preprečiti.

Kakovost zraka v evropskih mestih se zelo razlikuje. Vendar so skoraj vsi prebivalci evropskih mest izpostavljeni onesnaženosti z drobnimi delci, ki presega zdravstveno priporočeno raven, ki jo je določila Svetovna zdravstvena organizacija. Izpostavljenost drobnim delcem in drugim onesnaževalom povzroča več škodljivih učinkov na zdravje, vključno z boleznimi dihal, srca in ožilja ter rakom. Poleg tega so študije EEA pokazale, da so najbolj ranljive skupine prebivalstva nesorazmerno prizadete.

Toda kljub temu se stanje izboljšuje. Tako se je število ljudi, ki so v EU umrli zaradi onesnaženosti z drobnimi delci, v zadnjih 10–15 letih skoraj prepolovilo. To pomeni, da je Evropa na dobri poti, da doseže cilj akcijskega načrta za ničelno onesnaževanje, da do leta 2030 v primerjavi z letom 2005 zmanjša število zgodnjih smrti za 55 %.

Slika 1. Število prezgodnjih smrti v EU-27 zaradi ravni delcev PM2,5, ki presegajo smernice Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2021, in razdalja do cilja ničelnega onesnaževanja za obdobje 2005–2020

Oglejte si različne oblike grafikonov in podatke tukaj

Dolgoročna vizija doseganja kakovosti zraka, ki ne škoduje zdravju ljudi, je še vedno daleč stran. Vendar lahko ambiciozne politike, lokalne odločitve in dobro znane rešitve znatno pospešijo napredek.

 

Čistejši promet, energija in kmetijstvo za čistejši zrak

Ocena EEA glede tega, kje prihaja do onesnaževanja zraka, kaže, da je v Evropi večina onesnaževanja posledica ogrevanja stavb, cestnega prometa, industrijskih dejavnosti in kmetijstva. Obstaja veliko dobrih rešitev za zmanjšanje onesnaževanja v vsakem od teh sektorjev.

Pri stavbah bi energetske prenove in drugi ukrepi za varčevanje z energijo v prvi vrsti zmanjšali potrebe po ogrevanju. Hkrati bi s prehodom na sodobne rešitve ogrevanja, kot so toplotne črpalke, sončni kolektorji in sistemi daljinskega ogrevanja, ki temeljijo na obnovljivih virih energije, lahko zmanjšali onesnaževanje. Ti ukrepi so zajeti v informativni predstavitvi EEA o razogljičenju ogrevanja. Prav tako poudarja, da gre približno polovica končne porabe energije v EU za ogrevanje, zaradi česar je to ključno področje za izboljšanje energetske varnosti in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Slika 2. Poraba končne energije po sektorjih končne uporabe, EU-27, 2020


Oglejte si različne oblike grafikonov in podatke tukaj

Na področju prometa lahko veliko koristi prinese izboljšanje infrastrukture za hojo, kolesarjenje in druge vrste aktivne mobilnosti, zlasti v mestih. S spodbujanjem čistega javnega prevoza, souporabo avtomobilov, zmanjšanjem prometa in prehodom na električna vozila bi se dodatno zmanjšali onesnaženost zraka, hrup in emisije toplogrednih plinov.

S sprejetjem novih tehnologij za zmanjšanje onesnaževanja in prehodom na obnovljive vire energije bi še dodatno zmanjšali industrijske emisije v Evropi, ki so se v zadnjih 10 letih stalno zmanjševale. Tudi v kmetijstvu so študije EEA pokazale, da obstaja več priložnosti za razogljičenje proizvodnje hrane ter zmanjšanje emisij amonijaka in metana. Ti ukrepi bi pogosto izboljšali tudi kakovost zraka na lokalni ravni.

 

Prizadevanja EU za čist zrak za vse

Zakonodaja EU določa omejitve in cilje za kakovost zraka v Evropi. V okviru tega morajo države članice EU spremljati kakovost zraka in prek EEA omogočiti javnosti dostop do informacij. EEA je skupaj z Evropsko komisijo vzpostavila evropski indeks kakovosti zraka, ki prikazuje zadnje meritve postaj za spremljanje kakovosti zraka po vsej Evropi. Storitev je na voljo tudi kot aplikacija za naprave z operacijskim sistemom Android in za naprave z operacijskim sistemom iOS. Poleg tega pregledovalnik kakovosti zraka EEA v evropskih mestih omogoča preverjanje povprečnih ravni onesnaženosti v skoraj 400 mestih po vsej Evropi.

Cilj evropskega zelenega dogovora je izboljšati kakovost zraka v Evropi in bolje uskladiti standarde EU za kakovost zraka z najnovejšimi smernicami Svetovne zdravstvene organizacije. Cilj akcijskega načrta EU za ničelno onesnaževanje je do leta 2050 zmanjšati onesnaževanje na ravni, ki ne veljajo več za škodljive zdravju ljudi in naravnim ekosistemom.

Oktobra 2022 je Evropska komisija predlagala revizijo zakonodaje EU o kakovosti zraka s strožjimi mejnimi vrednostmi za onesnaževanje, več pravicami za državljane, boljšim spremljanjem kakovosti zraka in boljšim obveščanjem javnosti.

 

Na kratko: kakovost zraka in zdravje

  • Kakovost zraka se v Evropi izboljšuje. Vendar je onesnaženost zraka še vedno veliko tveganje za zdravje, ki povzroča bolezni in smrti, ki bi jih bilo mogoče preprečiti.
  • EU želi do leta 2050 zmanjšati onesnaženost zraka na raven, ki ne škoduje zdravju ljudi.
  • Čistejše in obnovljive rešitve za ogrevanje, promet, industrijo in kmetijstvo imajo velik potencial za zmanjšanje onesnaženosti zraka.

 

Kaj lahko storim?

  • Preverite kakovost zraka na lokalni ravni v okviru evropskega indeksa kakovosti zraka. Če je kakovost zraka v danem dnevu slaba, razmislite ob upoštevanju svojih okoliščin, da bi se izognili dejavnostim na prostem.
  • Razmislite o načinih, kako prihraniti energijo doma in dati prednost trajnostnim načinom premikanja, kot so hoja, kolesarjenje ali javni prevoz. Aktivna mobilnost je koristna tudi za vaše zdravje.
  • Bodite pozorni na kakovost zraka v zaprtih prostorih. Razmislite o materialih v svojem domu in poskrbite za ustrezno prezračevanje.
  • Vključite se. Vprašajte lokalne politike o kakovosti zraka v svojem mestu in o ukrepih za njeno izboljšanje.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Akcije dokumenta