Domov
Razpon življenjskega cikla emisij CO2 za različna vozila in vrste goriva