naslednji
prejšnji
zadetki

Infographic

Energija in blažitev podnebnih sprememb

Spremeni jezik
Infographic
Prod-ID: INF-63-sl
Objavljeno 17.11.2017 Zadnja sprememba 23.11.2020
Globalno gledano pomeni poraba energije daleč največji vir emisij toplogrednih plinov, ki so posledica človekove dejavnosti. Približno dve tretjini globalnih emisij toplogrednih plinov sta povezani s kurjenjem fosilnih goriv za pridobivanje energije, potrebne za ogrevanje, elektriko, promet in industrijo. V Pariškem sporazumu je določen dolgoročni cilj omejitve zvišanja povprečne svetovne temperature na precej manj kot 2 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo, s ciljem, da to zvišanje ne bi preseglo 1,5 °C. Znanstvene študije kažejo, da če hočemo uspešno omejiti zvišanje povprečne temperature za 2 °C, bi morale globalne emisije doseči najvišje vrednosti do leta 2020 in nato začeti padati. Globalne emisije leta 2050 bi morale biti od 40 do 70 % manjše kot leta 2010 in priti skoraj na nič (ali celo manj) do leta 2100.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značke

shranjeno pod: climate change, energy, renewables
Akcije dokumenta