naslednji
prejšnji
zadetki

Zakaj je urbanizacija za nas pomembna?

Načrtovanje in upravljanje mestnih območij, zlasti v jugovzhodni Aziji, bosta močno vplivala na globalne emisije toplogrednih plinov in povpraševanje po virih. Ko je mesto zgrajeno, ga ni mogoče bistveno spremeniti. Prebivalci se tem pogojem prilagodijo, zato je tudi njihovo vedenje težko spremeniti. V številnih mestih razvitega sveta obstaja tveganje, da bodo vzorci urbanega razvoja, ki so energetsko intenzivni in vključujejo veliko porabo virov, še več desetletij ostali enaki.

V medsebojno zelo povezanem svetu bodo spremembe urbanizacije in z njo povezanih vzorcev potrošnje na Evropo najbolj vplivali posredno. Med učinki so lahko spremembe vzorcev rabe zemljišč v Evropi, ki jo bosta spodbudila ostrejša tekma za vire ter nevarnost razvoja in širjenja bolezni po vsem svetu.

Grafikon 6: Urbani trendi

Prvič v zgodovini več kot 50 % svetovnega prebivalstva živi v mestnih območjih. Do leta 2050 naj bi v mestih živelo približno 70 % ljudi (UNDESA, 2010). Demografi ocenjujejo, da bo Azija do leta 2050 dom več kot 50 % svetovne mestne populacije.

Dodatne informacije so na voljo pod naslovom: Globalni megatrendi: življenje v urbanem svetu: http://www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Grafikon 6: Urbani trendi

Permalinks

Akcije dokumenta