naslednji
prejšnji
zadetki

Zdravje je bistveno za človekov razvoj, okolje pa vedno bolj obravnavamo kot ključni dejavnik za zdravje ljudi. Globalno se je zdravje v zadnjih desetletjih izboljšalo in tako podaljšalo pričakovano življenjsko dobo. A vendar je pojavnost bolezni med prebivalstvom neenakomerno porazdeljena in je med drugim odvisna od spola ter socialnega in ekonomskega statusa.

V naslednjih 50 letih bodo globalni zdravstveni megatrendi še naprej neposredno in posredno vplivali na oblikovanje politike, zlasti s spodbujanjem naložb v pripravo na pojav bolezni in pandemij.

Zakaj so globalni zdravstveni vzorci pomembni za nas?

Zdravstveni učinki so lahko neposredni. Tveganje za izpostavljenost novim nastajajočim in ponavljajočim se boleznim, nesrečam in novim pandemijam se povečuje z globalizacijo (na primer s potovanji in trgovino), dinamiko populacije (kot sta migracija in staranje) in revščino.

Tudi povečanje odpornosti na antibiotike in druga zdravila ter nezadostno obravnavanje številnih tropskih bolezni povečujeta zaskrbljenost v razvitih državah in državah v razvoju.

Tehnologija ima lahko pomembno vlogo pri izboljšanju stanja na področju zdravja. Prav tako lahko olajša prostorsko spremljanje zdravstvenih vzorcev, kar omogoča kartiranje in analiziranje geografskih vzorcev bolezni, ki so bili prej spregledani.

Grafikon 2: zdravje, malarija do leta 2050

Plasmodium falciparum je parazit, ki povzroča malarijo pri ljudeh. Prenašajo ga komarji. Spreminjanje podnebja in pogojev rabe zemljišč omogoča komarjem, da se širijo na nova območja in s sabo prenašajo malarijo. Vendar lahko na obstoječih območjih tudi izumrejo. Območja pojavljanja in izginevanja so približno enaka ter imajo približno enako število prebivalcev (približno 400 milijonov v vsakem območju).

Grafikon 2: zdravje, malarija do leta 2050

Permalinks

Akcije dokumenta