naslednji
prejšnji
zadetki

Nov svetovni red

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 23.11.2020
Svetovna premoč se menja. Ena velesila izgublja moč, povečuje se gospodarski in diplomatski pomen regionalnih sil. Z razširitvijo globalne medsebojne odvisnosti in trgovine bo imela koristi tudi Evropa, če bo znala povečati učinkovitost virov in spodbujati gospodarstvo na osnovi znanja. S prihodnjim prenosom gospodarske moči bo imela EU morda manjši vpliv na svetovni ravni. Glede na trenutne spremembe globalnih mehanizmov upravljanja bo oblikovanje politik, ki bodo učinkovito izražale evropske interese na mednarodni ravni, bo naraščajuč politični izziv.

Zakaj je prenos svetovne moči pomemben za nas?

Kadar se države razvijajo relativno hitro, se pogosto poveča njihova gospodarska moč zaradi razširitve proizvodnje in potrošniških trgov. To moč lahko uveljavljajo pri mednarodnih pogajanjih o gospodarskih zadevah (kot so trgovinske ovire in standardi za izdelke). Svoj vpliv pa lahko uporabijo tudi na drugih področjih, tudi v okviru okoljskih pogajanj.

Viri, ki oskrbujejo nacionalna gospodarstva, vplivajo tudi na mednarodno ravnovesje moči. Razpolaganje z bistvenimi viri za gospodarstva v vzponu lahko pomeni večjo konkurenčnost in vpliv, zlasti glede na neenako porazdelitev virov po vsem svetu. Več kot polovica svetovnih zalog litija, kovine, ki je bistveni sestavni del hibridnih in električnih avtomobilov, naj bi se na primer nahajala v Boliviji.

Globalna raba neodima, ki je bistveni sestavni del večine visokotehnoloških laserskih tehnologij, naj bi se po pričakovanjih v naslednjih 30 letih štirikratno povečala. Ta element je v večjih količinah na voljo le na Kitajskem. Rast tovrstnih industrij bo skoraj popolnoma odvisna od Kitajske in njene proizvodne zmogljivosti. Posledice bodo velike tako za države, ki razpolagajo s takimi viri, kot za gospodarstva, ki so odvisna od uvoza.

Grafikon 1: izbrane surovine

Zakaj je okrepljena svetovna konkurenca na področju virov pomembna za Evropo? Dostop do naravnih virov je pomemben dejavnik za osnovo evropske proizvodnje. Evropa ima sorazmerno malo virov, zato mora večino potrebnih surovin uvoziti.

Za več informacij glejte: Globalni megatrendi: okrepljena globalna konkurenca na področju virov: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Grafikon 1: izbrane surovine

Permalinks

Akcije dokumenta