naslednji
prejšnji
zadetki

Ključno sporočilo: svetovne zaloge naravnih virov se že zmanjšujejo. Številčnejša in bogatejša svetovna populacija z večjimi potrošniškimi potrebami bo povečala povpraševanje po številnih dobrinah, vključno s hrano, vodo in energijo. V prihodnosti bi lahko povečano povpraševanje in zmanjšana ponudba zaostrila globalno tekmo za vire. SOER 2010: tematska presoja – potrošnja in okolje

Zakaj so viri pomembni za nas?

Evropa ima sorazmerno malo virov in jih mora veliko uvoziti, zato je zanjo dostop do njih bistvenega pomena za ekonomijo, še zlasti, ker se bo povpraševanje virih, potrebnih za proizvodnjo naprednih tehnologij, še naprej povečevalo.

Surovine (na primer rudnine): naraščajoče dolgoročno pomanjkanje rudnin in kovin nas lahko spodbudi k uporabi virov, ki veljajo za neekonomične. Rast rudarstva vpliva na okolje na različne načine, tudi s spreminjanjem pokrajine, onesnaževanjem vode in proizvodnjo odpadkov. Zaloge rudnin slabše kakovosti lahko pomenijo, da je izkoriščanje takih virov energetsko manj učinkovito.

Naravni viri (na primer prehrambne poljščine): številčnejše in bogatejše prebivalstvo do leta 2050 pomeni precej večjo kmetijsko proizvodnjo od današnje. To bi lahko pomenilo izgubo naravnih ekosistemov, ogrožanje storitev ekosistema, vključno s kroženjem ogljika in vode, in oskrbe s hrano in vlakni.

Grafikon 3: Spreminjanje namembnosti kmetijskih zemljišč

Svetovno prebivalstvo se utegne v naslednjih desetletjih bistveno povečati, z večanjem blagostanja pa prehranjevalne navade navadno preidejo z žitaric na meso. To bo močno vplivalo na rabo zemljišč in naravne ekosisteme.

Več informacij je na voljo pod naslovom: Globalni megatrendi: zmanjševanje zalog naravnih virov: http://www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Grafikon 3: Spreminjanje namembnosti kmetijskih zemljišč

Permalinks

Akcije dokumenta