naslednji
prejšnji
zadetki

Glavni dejavnik potrošnje bo gospodarska rast in ne rast prebivalstva

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 03.06.2016
Svetovna populacija bo leta 2050 še vedno naraščala, toda počasneje kot v preteklosti. Ljudje bodo živeli dlje, bolje bodo izobraženi in se več selili. Nekatere populacije se bodo povečevale, druge pa zmanjševale. Migracije so le del nepredvidljivih napovedi za Evropo in svet.

Zakaj je globalna demografija pomembna za nas?

Rast prebivalstva vpliva na večino globalnih megatrendov. Stabilizacija števila prebivalstva, do katere naj bi prišlo v drugi polovici tega stoletja, ne bo rešila svetovnih problemov, vendar lahko spodbudi prizadevanja za trajnostni razvoj.

Naraščajoča populacija bo povečala porabo naravnih virov, onesnaževanje okolja in spremembe v rabi zemljišč, kot je urbanizacija. Spremembe globalnih demografskih gibanj bodo neposredno vplivale na lokalno okolje skozi podnebne spremembe in potrošnjo virov.

Migracije v Evropo z drugih delov sveta lahko do neke mere nadomestijo naravni upad števila prebivalcev Evrope in delovne sile, vendar bodo zahtevale bistvene politične intervencije na regionalni in nacionalni ravni. Domnevo, da bo prenaseljenost glavni vzrok za planetarno krizo, je potrebno nadalje razmotriti. Ni res, da planet ne more preživeti, ker nas je preveč, temveč zaradi načina življenja in vedno večjega števila industrializiranih gospodarstev, ki zahtevajo več virov, kot jih lahko planet proizvede. V številnih regijah rabo naravnih virov bolj usmerja gospodarska rast kot rast prebivalstva.

Grafikon 4: Sprememba potrošnje srednjega razreda

Večji srednji razred na globalni ravni leta 2050 bo pomenil večjo potrošniško moč

V tej študiji je srednji razred opredeljen glede na ravni potrošnje: to je skupina gospodinjstev, ki porabi med 10 in 100 USD na dan (na podlagi paritete kupne moči).

Celoten seznam referenc je na voljo pod naslovom: Globalni megatrendi: življenje v urbanem svetu: http://www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Grafikon 4: Sprememba potrošnje srednjega razreda

Permalinks

Akcije dokumenta