naslednji
prejšnji
zadetki
Eno raven navzgor
 • Kmetijstvo ima ključno vlogo pri našem prilagajanju podnebnim spremembam. Neintenzivno kmetovanje upošteva in varuje biotsko raznovrstnost in pomaga zmanjševati količino emisij ogljika. Odpira tudi nove poslovne priložnosti, saj potrošniki z veseljem sprejemajo gibanja počasnega prehranjevanja (slow food) in ekološko pridelane hrane. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • Družinsko posestvo La Vialla v Toskani v Italiji, proizvaja več kot 60 ekološko pridelanih živil, vključno z vinom, olivnim oljem, sirom, paradižnikom in testeninami. Najpomembnejše načelo tukajšnjega kmetovanja je raznolikost. Click to view full-size image… 686.1 KB
 • Bratje Lo Franco so vsak element svoje proizvodne verige, od priprave zemlje do pakiranja pridelkov, načrtovali z mislijo na okolje. 600 hektarov zemljišča obdelujejo brez umetnih gnojil ali pesticidov. Click to view full-size image… 684.1 KB
 • Zemlja je vir, ki ga imamo pogosto za samoumevnega, vendar je bistvo biotske raznovrstnosti, kmetovanja in nadzorovanja podnebnih sprememb. Prsti v EU vsebujejo več kot 70 milijard ton organskega ogljika oziroma okoli 7 odstotkov celotnih svetovnih zalog ogljika. Click to view full-size image… 3.9 MB
 • „V La Vialli kolobarimo z različnimi posevki tako, da prst ostane zdrava“, pravi Antonio Lo Franco. „Z bogatenjem zemlje z gnojilom in drugimi organskimi proizvodi se ogljik veže v prsti, namesto da bi se oddajal v ozračje.“ Click to view full-size image… 1.1 MB
 • Bratje menijo, da bodo v prihodnosti metode okolju prijaznejšega kmetovanja imele ključno vlogo. „Mislim, da se bo obseg organskega kmetovanja povečeval, saj naraščanje emisij CO2 in onesnaževanja dolgoročno ni trajnostno,“ pravi Bandino. Click to view full-size image… 1.0 MB
 • V Cloughjordanu, Tipperary, namerava prva irska ekološka vas vse svoje potrebe zadovoljevati na trajnostni način: načrtovana in zgrajena je ekološko, obratovala bo na energijo iz obnovljivih virov in uporabljala lokalno proizvedeno organsko hrano. Click to view full-size image… 1.1 MB
 • „Naša skupina se je zbrala pred desetimi leti, da bi poskusila zmanjšati količino emisij ogljika. Proučili smo način gradnje naših hiš, služenja denarja, pridelovanja hrane in potovanja,“ pravi Iva Pocock, članica projekta. Click to view full-size image… 7.2 MB
 • Hiše v ekološki vasi so obkrožene s sprehajalnimi potmi, obrobljenimi s sadnim drevjem in orehi, tretjina zemljišč pa je namenjena za gozdne površine, kmetovanje in parcele, kjer lahko prebivalci gojijo svoje sadje in zelenjavo. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • Z zagotavljanjem trajnostno pridelanega mleka, mesa, jajc in drugih pridelkov kmetija skupnosti izboljšuje kakovost in količino hrane, ki je na voljo v kraju, in prispeva k zmanjševanju obremenjevanja okolja s prevozom hrane. Click to view full-size image… 4.1 MB
 • Podnebne spremembe predstavljajo za kmete izzive in priložnosti. Trajnostni pristopi, ki se uporabljajo na kmetijah, kot sta La Vialla in Cloughjordan, varčujejo energijo, zmanjšujejo emisije ogljika iz kmetijstva in ponujajo nove tržne priložnosti. Ti kmetje dokazujejo, da je prilagajanje lahko smiselno z gospodarskega in okoljskega vidika. Click to view full-size image… 4.6 MB

Permalinks

Geographic coverage

Akcije dokumenta