naslednji
prejšnji
zadetki
Eno raven navzgor
 • Ljudje v območju Sundarbans so zelo prizadeti zaradi podnebnih sprememb. To območje, ki leži ob ustju reke Ganges v Bangladešu in zahodnem Bengalu v Indiji, je del največje rečne delte na svetu. Sundarban v bengalščini pomeni „čudovit gozd“, saj je območje pokrito z gozdovi mangrove. Click to view full-size image… 388.9 KB
 • Dvigovanje morske gladine, krajši, vendar močnejši monsuni, povečani valovi ob plimovanju in pogostejši orkani so samo nekateri učinki podnebnih sprememb, ki ogrožajo pokrajino in njene prebivalce. Click to view full-size image… 294.2 KB
 • V zadnjih 20 letih so v morju izginili štirje otoki, brez domov pa je ostalo 6 000 ljudi. Click to view full-size image… 143.6 KB
 • Ruhul Khan je v preteklih letih izgubil tri hiše. Njegove nekdanje hiše so bile na levi strani slike, na območju, ki je zdaj pod vodo. Click to view full-size image… 415.1 KB
 • Preden se je gladina morja dvignila, je Basand Jana s svojo družino živel na otoku Lohachara. Na Lohachari so imeli lastno kmetijo in podjetje za ribolov, zdaj pa delajo na kmetijah drugih ljudi. Click to view full-size image… 152.3 KB
 • Pogosto od države ni pomoči, temveč se dejanje odvija na lokalni ravni. Ljudje so začeli graditi nasipe in ograje iz bambusa, da bi svoje vasi in polja zaščitili pred morjem. Click to view full-size image… 500.2 KB
 • Naraščajoča gladina morja prinaša na kopno slano vodo, ki škoduje rodovitnosti prsti. Nekateri prebivalci so se prilagodili tako, da svoje kmetijsko zemljišče uporabljajo za vzrejo rib. Drugi poskušajo z vrstami pridelkov, ki so odporne na slano vodo. Click to view full-size image… 345.6 KB
 • Drugi problem, s katerim se srečujejo prebivalci območja Sundarban, je suša. Poleg morske vode, ki poškoduje zbiralnike, so tu tudi daljša obdobja brez dežja. Ljudje morajo zdaj prepotovati daljše razdalje, da prinesejo pitno vodo za svoje družine. Click to view full-size image… 135.9 KB
 • Če ne bo kmalu prišlo do korenitih sprememb, lahko ti otroci pričakujejo, da se bodo, ko odrastejo, srečevali s še hujšimi vplivi podnebnih sprememb. Click to view full-size image… 214.2 KB
 • Pomoč revnim skupnostim pri prilagajanju podnebnim spremembam je naloga celotne svetovne skupnosti. S prenosom znanja in finančno pomočjo lahko tem ljudem omogočimo, da ostanejo v svojih regijah, in zmanjšamo število podnebnih beguncev v prihodnosti na najnižjo možno raven. Click to view full-size image… 26.7 MB
 • Povsod po svetu morajo ljudje poiskati načine, da se zaščitijo pred vplivom podnebnih sprememb. Od kod bomo dobili vodo? Ali se bodo pojavile nove bolezni? Kako se bomo zaščitili pred ekstremnim vremenom? Enako kot ljudje iz območja Sundarbans se moramo začeti prilagajati zdaj. Click to view full-size image… 83.0 KB

Permalinks

Geographic coverage

Akcije dokumenta