naslednji
prejšnji
zadetki

„Vrtovi in ceste so bili pokriti s 15 cm debelo rdečo goščo. Ljudje so jo skušali sprati s svojih domov in lastnine z milom in vodo. Drugi so preprosto pripravljali prtljago. Tudi jaz sem tisto noč skušal sprati goščo s škornjev, toda ni mi uspelo. Rdeče barve ni bilo mogoče odstraniti,“ pravi Gábor Figeczky, vršilec dolžnosti direktorja Svetovnega sklada za naravo (World Wide Fund For Nature, WWF) na Madžarskem.

4. oktobra 2010 se je blizu mesta Ajka v okrožju Veszprem na Madžarskem, približno 160 km jugozahodno od Budimpešte, zgodila ena hujših nesreč z razlitjem strupene gošče. Zaradi poškodbe zajezitvenega jeza rezervoarja tovarne aluminija je alkalna gošča poplavila širše območje, vključno s tremi vasmi. Dolgoročne posledice dogodka še niso znane (EEA, 2010).

To je le en primer izzivov, s katerimi se srečujemo v zvezi z onesnaževanjem zaradi industrijske dejavnosti. Razlitje nafte v Mehiškem zalivu, ki se je zgodilo aprila 2010, je še ena dobro dokumentirana epizoda onesnaževanja v istem letu. To so dramatični primeri, toda z določenimi oblikami onesnaževanja se večina od nas srečuje vsak dan.

Street flowerPreoblikovanje zemlje in njenih mehanizmov

Vplivi ljudi na okolje se vztrajno povečujejo. V preteklosti so bili prisotni predvsem lokalno, v zadnjih nekaj desetletjih pa so se razširili prek regij – pomislite na kisli dež. Podnebne spremembe imajo tako zdaj globalne učinke.

Naša doba je opredeljena z izrazom „antropocen“, ki izhaja iz grške besede „antropos“ in pomeni „človeško bitje“. Človekova raba virov in posledična zapletena mešanica onesnaževal sta namreč postala gonilna dejavnika, ki preoblikujeta zemljo in njene regulativne mehanizme.

Onesnaževanje vpliva tako na nas kot na naše okolje. Neželene učinke naših dejavnosti – onesnaževanje in odpadke – lahko dlje časa absorbiramo in jih sčasoma spremenimo v neškodljive. Sposobnost absorpcije in preoblikovanja onesnaževal je dejansko ena od bistvenih storitev, ki jih zagotavljajo zdravi ekosistemi. A njihove zmogljivosti niso neomejene – če jih preobremenimo, lahko uničimo njih in vrste, ki v njih živijo – vključno z nami.

Natančnejša obravnava treh onesnaževal

Če se osredotočimo le na tri vrste onesnaževal, bomo lahko bolje razumeli, kako močno ogrožamo naš planet: trdni delci, dušik in ozon v prizemni plasti. Posebno pozornost si zaslužijo zaradi kompleksnih in potencialno daljnosežnih vplivov na delovanje ekosistema, uravnavanje podnebja in zdravje ljudi. Poleg tega jih večinoma povzročajo isti dejavniki, kot so industrializacija, globalizacija in vse večja potrošnja.

Emisije različnih onesnaževal zraka v Evropi so se v zadnjih desetletjih bistveno zmanjšale, politika na področju varstva zraka pa je ena od največjih zgodb o uspehu v okviru okoljskih prizadevanj EU. Politika je predvsem korenito zmanjšala emisije žvepla, ki je glavna sestavina „kislega dežja“.

Vendar okolje še naprej obremenjujemo, celo z vedno bolj kompleksnimi onesnaževali, katerih potencialni vplivi na zdravje ljudi in okolje še niso ustrezno znani. Po ocenah naj bi bilo na trgu že 70 000 do 100 000 kemičnih snovi, to število pa hitro narašča. Skoraj 5 000 teh snovi se proizvaja v velikih količinah, in sicer več kot milijon ton na leto.

  • Trdni delci, ki pomenijo številne majhne delce iz izpušnih cevi vozil in gospodinjskih peči, vplivajo na pljuča. Dolgoročna in konična izpostavljenost lahko povzroči številne vplive na zdravje, vse od blagega draženja dihal do prezgodnje smrti.
  • Onesnaženje z dušikom vpliva na kakovost podzemnih voda ter povzroča evtrofikacijo sladkih voda in morskih ekosistemov. Ko kmetijsko zemljišče obdelamo z gnojem in gnojili, lahko odpadna hranila izpuhtijo v zrak, kot dušik pronicajo v podzemne vode ali iztečejo v površinske vode. Onesnažene sladke vode se na koncu izlijejo v obalne vode, kjer imajo lahko resne posledice.
  • Ozon (O3) je lahko škodljiv, čeprav opravlja nalogo zaščitne nadzemne plasti. „Ozon v prizemni plasti“ pomeni ozon v ozračju blizu zemljine površine. Ne izpuhti neposredno v zrak, ampak se oblikuje z mešanjem drugih snovi. Izpostavljenost ozonu v prizemni plasti lahko resno ogrozi zdravje ljudi in zmanjša pridelek poljščin. Spremeni se lahko produktivnost in sestava vrst v naravnih habitatih, zaradi česar je ogrožena tudi biotska raznovrstnost.

Novost: primer energije

Podjetje Ocean Nutrition Canada pravi, da je bilo odkritje mikroorganizma, skritega v algah, ki lahko proizvaja maščobe triglicerol (osnovo za pridobivanje biogoriva) 60-krat hitreje kot druge vrste alg, ki so se uporabljale v preteklosti, „kot da bi našli iglo v senu“.

S pretvarjanjem ogljikovega dioksida in sončne svetlobe v lipide (maščobne kisline) in maščobe lahko nekatere vrste alg proizvedejo do 20-krat več goriva na jutro kot tradicionalne poljščine.

Ta projekt je le en primer raziskav, ki se izvajajo na področju novih goriv po vsem svetu. Enocelične mikroalge vsebujejo maščobe, ki so podobne rastlinskim maščobam, ki so se že uspešno uporabljale kot biogoriva. Ta maščoba iz alg bo morda najbolj zelena rešitev za zmanjševanje ogljičnega odtisa, ki ga pustimo pri vsaki vožnji z avtomobilom, nakupu sadja, ki je bilo od daleč pripeljano v tovornjaku, ali potovanju z letalom.

V nasprotju s fosilnimi gorivi, ki povzročajo emisije ogljika, mikroalge z rastjo porabljajo ogljikov dioksid (CO2) v ozračju. Gorivo iz alg tako ne bi prispevalo k neto emisijam ogljika.

Prav tako v nasprotju z viri za proizvodnjo biogoriva, kot je koruza, mikroalge ne zahtevajo spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča s proizvodnje hrane. Po podatkih organizacije National Research Council of Canada, vodilne kanadske agencije na področju raziskav, bi bil najboljši kraj za gojenje mikroalg v občinskih odpadnih vodah, ki so bogate z gnojili, kot so amonijak in fosfati. Iz industrijskih dimnikov bi lahko pridobili ogljikov dioksid, ki bi zagotovil vir ogljika. Nobenega drugega vira za proizvodnjo biogoriva ni mogoče pridobivati na tak način.

Podjetje Ocean Nutrition Canada je pravzaprav podjetje, ki proizvaja prehranske dodatke in na ta mikroorganizem so naleteli , ko so iskali sestavine. Ta primer odlično ponazarja možnosti in konflikte, s katerimi se bomo srečevali v prihodnosti. Naj poljščine/vire uporabljamo za prehranjevanje ali pridobivanje surovin za proizvodnjo goriva? Ali so lahko inovacije pot naprej?

Spremljanje zemlje prek portala Eye on Earth

Glede na vedno bolj kompleksen izziv onesnaževanja so informacije ključne tako za znanstvene namene kot za oblikovanje politike. EEA pa si prizadeva tudi za zagotavljanje dostopa do pomembnih, pravočasnih in razumljivih okoljskih informacij za širše občinstvo. Dejansko želimo vključiti ljudi v dialog in jim dati na voljo sredstva.

Za večino uporabnikov so neobdelani podatki bolj ali manj nesmiselni. Bistveno je, da jih obdelamo v obliki, ki je dostopna in ustrezna. EEA uresničuje te zamisli v sodelovanju s podjetjem Microsoft. Nove informacijske in komunikacijske tehnologije omogočajo, da lahko zdaj na enem mestu zbiramo, organiziramo in prebiramo različne podatke iz velikega števila virov.

Novi portal Eye on Earth ponuja informacije o lokalnih kopalnih vodah in kakovosti zraka na podlagi skoraj sprotnih podatkov, ki jih zagotavljajo opazovalne postaje in računalniško modeliranje. Suhoparne in zapletene znanstvene podatke pretvarja v obliko, ki je primerna in razumljiva za več kot 500 milijonom državljanov EU, na voljo pa so v 25 jezikih.

Organizacija Water Watch na primer zagotavlja uporabnikom enostaven dostop do informacij o kakovosti vode, ki jih pridobijo iz 21 000 opazovalnih postaj na kopališčih v 27 evropskih državah. S tehnologijo virtualnega kartiranja Zemlje (“Cloud computing” technologije) podjetja Microsoft lahko obiskovalci strani povečajo izbrano območje na spletnem zemljevidu Evrope ali v iskalno vrstico vtipkajo ime plaže.

Portal Eye on Earth javnosti prav tako ponuja možnost, da izrazi svoje mnenje o plaži, vodi in kakovosti zraka, ki dopolnjuje in potrjuje (ali izpodbija) uradne informacije. Ta obojestranska komunikacija je ključen korak k sodelovanju in potrjevanju med različnimi skupinami.

Upamo, da bomo v prihodnjih letih naše storitve obogatili z novimi vrstami informacij, pridobljenih z znanstvenim spremljanjem ali iz drugih virov, ter ob upoštevanju lokalnih oziroma domorodnih vidikov.

Evropa je inovativna

Dostop do naravnih virov je bistvenega pomena v globalnem merilu. To velja zlasti za globalno potrebo po energiji, pri čemer se lahko zgodi, da naraščajoče pomanjkanje fosilnih goriv spodbudi preusmeritev na energetske vire, ki so na voljo doma.

Preusmeritev v nove energetske vire bi lahko vplivala na okolje v Evropi. Zgodi se lahko, da bo čedalje več zemljišč namenjenih za proizvodnjo surovin za biogoriva, lahko pride do motenj v delovanju ekosistemov zaradi novih zmogljivosti, ki uporabljajo vodno energijo, vetrne turbine povzročajo hrup in vizualno onesnaženje, izkoriščanje nafte iz skrilavca pa onesnaženje in emisije toplogrednih plinov. Povečevanje zmogljivosti jedrske energije bo sprožilo javno razpravo o skladiščenju odpadkov in tveganjih za varnost.

Evropa mora nadaljevati z iskankem novosti in tržne niše, tako da se z razvojem novih tehnologij in rešitev zmanjša splošna potreba po rudninah, kovinah in energiji.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcije dokumenta