Mednarodno sodelovanje

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 11.05.2017
Večina okoljskih težav je čezmejnih, številne pa so globalne. Učinkovito jih je mogoče obravnavati samo z mednarodnim sodelovanjem. Prednostna vprašanja globalnega pomena agencije EEA so podnebne spremembe, onesnaženost zraka, trajnostna proizvodnja in poraba, biotska raznovrstnost, zdravje in okolje ter skupni okoljski informacijski sistem.

Agencija EEA poleg s svojimi 33 državami članicami in šest sodelujočimi državami (Zahodni Balkan) sodeluje tudi s sosednjimi in drugimi državami in regijami ter spodbuja partnerstva z njimi na podlagi evropske sosedske politike.

Spodnji seznam je izbor pobud agencije EEA za sodelovanje in partnerstva z regijami in mednarodnimi organizacijami.

Regionalno sodelovanje

Sosedi EU in njihovi sosedi

  • Vzhodni sosedi: Belorusija, Moldavija, Ukrajina, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Rusija
  • Južni sosedi (Sredozemska regija): Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestinska uprava, Sirija, Tunizija
  • Srednja Azija: Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

 

Evropski sosedski projekt
Kot del regionalnih dejavnosti sodelovanja v obdobju 2010–2014 agencija EEA izvaja tudi projekt ENPI-SEIS s skupnim  ciljem spodbujanja varstva okolja v državah, ki jih pokriva Evropski instrument sosedstva in partnerstva (European Neighbourhood and Partnership Instruments, ENPI) (6 vzhodnih držav Evropske sosedske politike ter Ruska federacija in 9 južnih držav Evropske sosedske politike). Eden od posebnih ciljev tega projekta je izboljšanje okoljskega spremljanja, izmenjave podatkov in informacij s postopnim razširjanjem načel Skupnega okoljskega informacijskega sistema (Shared Environment Information System, SEIS) na evropske sosede.


Širši svet

 

Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami

Na svetovni ravni

Na regionalni ravni

Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100