Cestovný ruch

Zmeniť jazyk
expirovala
This page was archived on 31. 08. 2016 with reason: No more updates will be done

Cestovný ruch je výnosný obchod. Predstavuje jedno z najväčších odvetví na svete a v mnohých regiónoch najväčší zdroj investícií a zamestnanosti. Aj keď nemá takú „dymiacu“ nálepku ako výrobný sektor, z hľadiska životného prostredia je nepochybne zhubným nádorom, pretože zodpovedá za vysokú úroveň znečistenia a spotrebu veľkého množstva prírodných zdrojov. Európa je najobľúbenejšou turistickou destináciou na svete, a preto čelí veľkým výzvam v oblasti premeny cestovného ruchu na odvetvie priateľskejšie k životnému prostrediu. Najviac výhod z udržateľnejšieho cestovného ruchu bude mať samotný cestovný ruch – len málo ľudí bude chcieť navštíviť región, v ktorom sa vďaka masovej turistike zničila krajina a znečistili pláže. More

Key facts and messages

Prehliadať katalóg

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100