Pôda

Zmeniť jazyk

Pôda je základným predpokladom na produkciu 90 % všetkých potravín, vláknin a pohonných hmôt a poskytuje suroviny pre činnosti od záhradníctva po odvetvie stavebníctva. Pôda je tiež nevyhnutná pre zdravie ekosystému: čistí a reguluje vodu, je motorom kolobehu živín a rezervoár génov a druhov, čím podporuje biologickú diverzitu. Je celosvetovou zásobárňou uhlíka, pričom zohráva významnú úlohu pri možnom spomaľovaní zmeny klímy a jej dosahov. Okrem toho je dôležitým prvkom nášho kultúrneho dedičstva, keďže uchováva stopy našej minulosti. More

Key facts and messages

Prehliadať katalóg

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100