Nebezpečné chemikálie

Zmeniť jazyk
expirovala
This content has been archived on 02. 09. 2016, reason: A new version has been published

Ľudská vynachádzavosť umožnila vznik viac než 100 000 nových chemických látok – látok, ktoré nikdy predtým neboli súčasťou životného prostredia Zeme. More

Key facts and messages

Prehliadať katalóg

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100