ďalej
späť
body

Article

Európa na ceste k nulovému znečisteniu

Zmeniť jazyk
Article Publikované 17. 03. 2021 Posledná zmena 29. 08. 2023
5 min read
Photo: © Terezie Polívková, REDISCOVER Nature/EEA
Minulú jar koronavírus zmenil svet v priebehu niekoľkých týždňov. Veľa vecí, ktoré sme považovali za samozrejmé, sa náhle stali pre nás nedostupnými. Pandémia svet zaskočila, ale ak by ste sa opýtali ktoréhokoľvek vedca pracujúceho v oblasti infekčných chorôb, odpoveďou by bolo, že to bola len otázka času.

Nemôžeme sa ubrániť porovnaniu pandémie, klimatickej krízy a krízy biodiverzity. Vedci nás pred pandémiou varovali, existovali dosť presné scenáre, ale nikto presne nevedel, ako sa vyvinie.

Nedokážeme vykresliť presný obraz sveta, ktorý sa oteplí o dva až štyri stupne. Jednoznačne nepoznáme body zlomu pre celé ekosystémy. To, čo vieme, je skutočnosť, že pokiaľ neprijmeme rozhodujúce opatrenie a nebudeme sa snažiť o systematický prechod, perspektíva nebude pozitívna a čas sa bude krátiť. Dúfame, že pandémiu dokážeme zvládnuť v pomerne krátkom čase. Mohlo by sa ukázať, že oveľa náročnejšie bude zvrátiť škody spôsobené dosiahnutím bodu zlomu v klimatickej zmene alebo v poškodení prírody.

Prepojenia medzi týmito rýchlo a pomaly prebiehajúcimi krízami a znečistením sú evidentné. Zníženie znečistenia ovzdušia a redukcia emisií skleníkových plynov idú takmer vždy ruka v ruke. Obmedzenie znečistenia vody a pôdy by bolo prínosom pre prírodu. Zníženie využívania zdrojov a prechod k obehovému hospodárstvu by tiež viedli k zníženiu znečisťovania.

Množstvo zdravotníckych orgánov varovalo ľudí s niektorými pretrvávajúcimi zdravotnými problémami, že môžu byť náchylnejší na ochorenie COVID-19. Tieto zdravotné problémy zahŕňajú respiračné ochorenia, ktoré v niektorých prípadoch vyvolala alebo zhoršila zlá kvalita ovzdušia.

Prísne obmedzujúce opatrenia vedú k tomu, že v mnohých európskych mestách výrazne klesli koncentrácie niektorých hlavných látok znečisťujúcich ovzdušie. Tieto prudké zmeny neboli vítané a nie sú vzorom pre dobre riadený prechod, avšak ukazujú, že kvalita ovzdušia v mestách sa dá výrazne zlepšiť obmedzením automobilovej dopravy a zmenou súčasného modelu mobility. 

Ľudia a inštitúcie, ktoré sme vybudovali, sú navzájom prepojené, aby účinne bojovali proti zreteľnému a pretrvávajúcemu nebezpečenstvu. Pre nás je náročnejšie pochopiť nejasné, neviditeľné alebo pomaly prebiehajúce katastrofy a bojovať s nimi. Jednou z týchto výziev je znečistenie.

Prostredníctvom svojich zmyslov vnímame ovzdušie na väčšine miest v Európe ako čisté. Napriek tomu však zlá kvalita ovzdušia každý rok spôsobuje predčasné úmrtie takmer pol milióna Európanov. Vo všeobecnosti je vodovodná voda v Európe bezpečná na pitie. V mnohých našich riekach, jazerách a pobrežných oblastiach si môžeme užívať rybárčenie alebo kúpanie. Veľký počet vodných útvarov v Európe však nie je v dobrom stave. Pôdu v Európe stále sužuje znečistenie látkami, ktoré sa do nej uvoľňovali počas minulých desaťročí až storočí.

Tieto problémy sú jasné, ale mali by sme pamätať na to, že zmenu prinesú až opatrenia a politické stratégie na boj proti znečisteniu. Počet predčasných úmrtí Európanov v dôsledku zlej kvality ovzdušia je nižší o polovicu v porovnaní s počtami v 90. rokoch 20. storočia. Európsky priemysel sa stáva čistejším s nižším podielom emisií v ovzduší a vo vode. Vyspelejšiu úpravu odpadovej vody využíva čoraz väčšie množstvo komunít. Naše poľnohospodárske postupy sa pomaly rozvíjajú.

Môžeme a mali by sme však urobiť ešte viac. Vyžaduje to lepšiu implementáciu existujúcich politík a tiež ambiciózne ciele, ktoré ukazujú cestu ku klimatickej neutralite, nulovému znečisteniu, obehovému hospodárstvu, zdravej prírode a sociálnej spravodlivosti pri tomto zásadnom prechode k udržateľnosti.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová stanovila ambiciózny program pre svoj tím na nasledujúcich 5 rokov. Európska zelená dohoda a jej ambícia nulového znečistenia opisujú opatrenia, ktoré zohľadňujú požiadavku občanov Európy riešiť klimatickú krízu a krízu biodiverzity a súčasne zabezpečiť spravodlivý prechod, pri ktorom sa nezabudne na ľudí. Je to program, ktorý by mohol byť v Európe trvalým odkazom. 

Práca Európskej environmentálnej agentúry (EEA) preukázala, že naše neudržateľné systémy výroby a spotreby, najmä pokiaľ ide o potraviny, mobilitu a energiu, tvoria jadro našich výziev v oblasti udržateľnosti vrátane znečistenia. Tieto systémy sú hlboko zakorenené v našom spôsobe života a nedajú sa zmeniť zo dňa na deň, my však musíme ísť správnym smerom a je nutné, aby naše ambície zodpovedali našim schopnostiam.

Po prvý raz v modernej histórii máme prostriedky na dosiahnutie výroby tepla a elektriny, mobility a potravinárskej výroby bez škodlivého znečisťovania. Už nemusíme tolerovať znečisťovanie, ktoré postihuje ľudí a životné prostredie, ako nevyhnutný vedľajší produkt pokroku.

Európa preukázala, že dokážeme dosiahnuť pokrok pomocou prísnych a záväzných právnych predpisov. Keď sa zakážu škodlivé technológie, nájdeme spôsoby, ako lepšie postupovať. Ukázalo sa, že zlepšenie poznatkov a zdôrazňovanie príliš vysokej ceny za znečisťovanie funguje. Na výber je množstvo politických nástrojov a pokiaľ sa táto ambícia preukáže ako správna, ľudia si nájdu spôsoby, ako postupovať správnym smerom.

Agentúra EEA má k dispozícii dostatok znalostí a odborných poznatkov v oblasti znečisťovania a iných environmentálnych výziev, ako aj ich riešení. Publikácia Signály EEA 2020 poskytuje pohľad na otázky, ktoré sa snažíme riešiť. 

„Nikdy viac…“ je fráza, ktorú ľudstvo muselo príliš často vysloviť. Toto presvedčenie neopakovať chyby z minulosti a zabrániť vzniku rovnakých tragédií viedlo tiež k hnutiam a inštitúciám, a to vrátane Európskej únie, ktoré chránia jednotlivcov a posilňujú naše spoločnosti.

Cieľom balíka na obnovu „Budúca generácia EÚ“ je náprava hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou koronavírusu. Balík sa týka budúcich generácií, našej budúcnosti a premeny nášho hospodárstva a spoločnosti spôsobom, ktorý rešpektuje limity planéty a zaistí dlhodobé dobré životné podmienky ľudí.

Napriek pokroku v posledných desaťročiach hodnotiaca správa agentúry EEA „Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2020“ jasne preukázala, že Európa teraz čelí environmentálnym výzvam bezprecedentnej veľkosti a naliehavosti. V nasledujúcich 10 rokoch musíme prijať bezodkladné opatrenie na ochranu životného prostredia, klímy a ľudí.

 

 Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx
Výkonný riaditeľ agentúry EEA

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: signals, signals2020
Akcie dokumentu