ďalej
späť
body

Infographic

Rozsah emisií CO2 počas životného cyklu pre rôzne typy vozidiel a palív

Zmeniť jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-66-sk
Publikované 17. 11. 2017 Posledná zmena 21. 03. 2023
Vozidlá poháňané elektrickou energiou sú vo všeobecnosti energeticky oveľa úspornejšie ako vozidlá poháňané fosílnymi palivami. V závislosti od toho, ako sa elektrická energia vyrába, môže zvýšené používanie elektromobilov poháňaných batériami viesť k podstatne nižším emisiám CO2 a oxidov dusíka a PM, látok znečisťujúcich vzduch, ktoré sú hlavnými príčinami problémov s kvalitou ovzdušia v mnohých európskych mestách.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu