ďalej
späť
body

Infographic

Energia a zmiernenie klimatických zmien

Zmeniť jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-63-sk
Publikované 17. 11. 2017 Posledná zmena 23. 11. 2020
Celkovo je využívanie energie zďaleka najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov vznikajúcich z ľudskej činnosti. Asi dve tretiny celosvetových emisií skleníkových plynov súvisia so spaľovaním fosílnych palív na energiu, ktorá sa má použiť na vykurovanie, elektrinu, dopravu a priemysel. Parížska dohoda stanovuje dlhodobý cieľ obmedziť nárast globálnej priemernej teploty výrazne pod 2 °C nad predindustriálnou úrovňou a zároveň zamerať sa na obmedzenie nárastu na 1,5 °C. Z vedeckých štúdií vyplýva, že na zvýšenie našich šancí obmedziť priemerné teploty na 2 °C budú musieť globálne emisie dosiahnuť najvyšší stupeň v roku 2020 a potom začať klesať. Globálne emisie v roku 2050 musia byť o 40 až 70 % nižšie než v roku 2010 a do roku 2100 musia klesnúť takmer na nulu alebo pod ňu.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do: climate change, energy, renewables
Akcie dokumentu