Biopalivá v Európe

Zmeniť jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-64-sk
Publikované 17. 11. 2017 Posledná zmena 22. 11. 2017
Biopalivá sú kvapalné alebo plynné palivá vyrobené z biomasy, ktorá pozostáva z rastlín alebo materiálov na báze rastlín. Slúžia ako alternatívy k fosílnym palivám najmä v sektore dopravy. Biopalivá prvej generácie sa vyrábajú z potravinových plodín, ako je kukurica, cukrová trstina a sójové bôby. Biopalivá druhej generácie sa vyrábajú zo surovín, ktoré sa zvyčajne nevyrábajú z potravinárskych plodín a nie sú vhodné pre ľudskú spotrebu. Patrí sem použitý kuchynský olej a odpad z poľnohospodárstva a lesníctva.

Súvisiaci obsah

Súvisiaci obsah

Súvisiace novinky a články

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu
zahrnuté do: , ,