ďalej
späť
body
Aké sú príčiny vzniku odpadu z potravín v Európe?

Aké sú príčiny vzniku odpadu z potravín v Európe?

Približne jedna tretina potravín vyrobených vo svete sa pokazí alebo vyhodí. Odpad z potravín predstavuje veľkú stratu iných zdrojov, ako sú pôda, voda, energia a práca.

Aké sú príčiny vzniku odpadu z potravín v Európe? - Viac...

Aké sú zdroje a vplyvy odpadu v moriach?

Aké sú zdroje a vplyvy odpadu v moriach?

Narastajúce množstvo odpadu končí vo svetových oceánoch a poškodzuje zdravie ekosystémov, spôsobuje úhyn zvierat a ohrozuje ľudské zdravie. Riešenie spočíva v predchádzaní vzniku odpadu a lepšom odpadovom hospodárstve na pevnine.

Aké sú zdroje a vplyvy odpadu v moriach? - Viac...

Ako môžeme vytvoriť obehové hospodárstvo, v ktorom sa efektívne využívajú zdroje?

Ako môžeme vytvoriť obehové hospodárstvo, v ktorom sa efektívne využívajú zdroje?

V súčasnosti využívame viac zdrojov, ako je naša planéta schopná v danom čase vyprodukovať. Musíme obmedziť množstvo odpadov, ktoré produkujeme, a množstvo materiálu, ktorý ťažíme.

Ako môžeme vytvoriť obehové hospodárstvo, v ktorom sa efektívne využívajú zdroje? - Viac...

Ako môžeme znížiť produkciu odpadu a lepšie ho využívať?

Ako môžeme znížiť produkciu odpadu a lepšie ho využívať?

Najlepší spôsob ako znížiť vplyv odpadu na životné prostredie je v prvom rade predísť jeho vzniku. Mnohé veci, ktoré vyhadzujeme, sa môžu znova použiť a z iných sa zase môžu recykláciou získať suroviny.

Ako môžeme znížiť produkciu odpadu a lepšie ho využívať? - Viac...

Ako ovplyvňujú životné prostredie potraviny, ktoré kupujeme, jeme alebo nejeme?

Ako ovplyvňujú životné prostredie potraviny, ktoré kupujeme, jeme alebo nejeme?

Skôr než si sadneme k prestretému stolu, musia sa potraviny vyprodukovať, spracovať, zabaliť, previezť a distribuovať. Na každý krok sú potrebné zdroje, pričom vzniká viac odpadu a znečistenia.

Ako ovplyvňujú životné prostredie potraviny, ktoré kupujeme, jeme alebo nejeme? - Viac...

Ako spolu súvisia životné prostredie, kvalita ľudského života a zdravie?

Ako spolu súvisia životné prostredie, kvalita ľudského života a zdravie?

Prírodné zdroje zabezpečujú výrobu a spotrebu a vytvárajú bohatstvo a pracovné miesta, čím prispievajú ku kvalite nášho života ako aj k celkovej životnej úrovni. Úroveň našej spotreby zdrojov však ničí schopnosť našich ekosystémov zabezpečiť tieto zdroje v budúcnosti.

Ako spolu súvisia životné prostredie, kvalita ľudského života a zdravie? - Viac...

Aký podiel komunálneho odpadu recyklujeme?

Aký podiel komunálneho odpadu recyklujeme?

Veľkú časť odpadov, ktoré vyhadzujeme, je možné recyklovať. Recyklácia prospieva životnému prostrediu tým, že odpad nekončí na skládkach a tým, že poskytuje suroviny na výrobu nových produktov. Recyklácia tiež dokáže podnietiť inovácie a vytvoriť pracovné miesta.

Aký podiel komunálneho odpadu recyklujeme? - Viac...

Toky odpadov v Európe

Toky odpadov v Európe

V EÚ-28 a Nórsku sa v roku 2010 vyprodukovalo spolu približne 2 500 miliónov ton odpadu. Uvádzame prehľad o tom, odkiaľ odpad pochádzal a čo obsahoval.

Toky odpadov v Európe - Viac...

Permalinks

Akcie dokumentu