ďalej
späť
body

Article

Pohľad na aerosóly vo svete

Zmeniť jazyk
Article Publikované 30. 05. 2013 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © William Putman, NASA/Goddard
„Africký prach“ zo Sahary je jedným z prírodných zdrojov tuhých znečisťujúcich častíc v ovzduší. Extrémne suché a teplé podmienky na Sahare spôsobujú vírenie, ktoré poháňa prach smerom nahor do výšky 4 – 5 km. Častice môžu v tejto výške zostať niekoľko týždňov alebo mesiacov a často sa presúvajú ponad Európu.

Morský aerosól je tiež zdrojom tuhých znečisťujúcich častíc a môže prispieť k 80 % úrovni častíc v ovzduší v určitých pobrežných oblastiach. Skladá sa najmä zo soli a do ovzdušia je privádzaný silným vetrom.

Sopečné erupcie, napríklad na Islande alebo v Stredozemí, môžu tiež spôsobovať dočasné maximálne úrovne tuhých častíc prítomných v ovzduší v Európe.

Lesné požiare a požiare trávnatých porastov v Európe spália v priemere takmer 600 000 hektárov (približne 2,5-násobok veľkosti Luxemburska) ročne a sú významným zdrojom znečisťovania ovzdušia. Bohužiaľ, odhaduje sa, že deväť z desiatich požiarov je priamo alebo nepriamo spôsobených ľuďmi, napríklad podpaľačmi, odhodenými cigaretami, táborákmi alebo poľnohospodármi, ktorí vypaľujú zvyšky úrody po žatve.

Simulácia atmosférických častíc a ich pohyby vypracovaná úradom NASA

Prach (vyznačený červenou) sa dvíha z povrchu; morská soľ (vyznačená modrou) sa víri v cyklónoch; dym (vyznačený zelenou) stúpa z požiarov a sulfátové častice (vyznačené bielou) prúdia zo sopiek a z emisií fosílnych palív.

Tento pohľad na aerosóly vo svete vytvorila simulácia GEOS-5 v 10-kilometrovom rozlíšení. Autor obrázku: William Putman, NASA/Goddard; www.nasa.gov/multimedia/imagegallery

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: air quality, air pollution
Akcie dokumentu