ďalej
späť
body

Infographic

Zdroje znečistenia ovzdušia v Európe

Zmeniť jazyk
Infographic
Prod-ID: INF-13-sk
Publikované 13. 06. 2014 Posledná zmena 21. 03. 2023
Znečistenie ovzdušia nie je všade rovnaké. Do ovzdušia sú vypúšťané rôzne škodlivé látky z rôznych zdrojov vrátane priemyslu, dopravy, poľnohospodárstva, odpadového hospodárstva a domácností. Niektoré látky znečisťujúce ovzdušie unikajú aj z prírodných zdrojov.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: air pollution sources
Akcie dokumentu