ďalej
späť
body
Súbor Zdravotné dôsledky znečisteného ovzdušia — 03. 05. 2013
Zdravotné dôsledky znečisteného ovzdušia
Súbor Zdroje znečistenia ovzdušia v Európe — 03. 05. 2013
Zdroje znečistenia ovzdušia v Európe
Súbor Znečistenie vnútorného ovzdušia — 03. 05. 2013
Znečistenie vnútorného ovzdušia
Infographic Zdravotné dôsledky znečisteného ovzdušia — 13. 06. 2014
Látky znečisťujúce ovzdušie môžu mať vážny vplyv na ľudské zdravie. Obzvlášť zraniteľné sú deti a staršie osoby.
Infographic Zdroje znečistenia ovzdušia v Európe — 13. 06. 2014
Znečistenie ovzdušia nie je všade rovnaké. Do ovzdušia sú vypúšťané rôzne škodlivé látky z rôznych zdrojov vrátane priemyslu, dopravy, poľnohospodárstva, odpadového hospodárstva a domácností. Niektoré látky znečisťujúce ovzdušie unikajú aj z prírodných zdrojov.
Infographic Znečistenie vnútorného ovzdušia — 13. 06. 2014
Väčšinu svojho času trávime v budovách — doma, na pracoviskách, v školách alebo obchodoch. Vo vnútorných priestoroch môžu niektoré látky znečisťujúce ovzdušie existovať vo vysokých koncentráciách a môžu byť spúšťačom zdravotných problémov.

Permalinks

Akcie dokumentu