ďalej
späť
body

Article

Kvalita vnútorného ovzdušia

Zmeniť jazyk
Article Publikované 30. 05. 2013 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © Jose AS Reyes | Shutterstock
Mnohí z nás môžu stráviť až 90 % svojho života vo vnútornom prostredí — doma, v práci alebo v škole. Kvalita vzduchu, ktorý dýchame vo vnútornom prostredí, má tiež priamy vplyv na naše zdravie. Čo určuje kvalitu vnútorného ovzdušia? Existuje rozdiel medzi látkami znečisťujúcimi vnútorné a vonkajšie prostredie? Ako môžeme zlepšiť kvalitu vnútorného ovzdušia?

Pre mnohých z nás môže byť prekvapujúce, že ovzdušie v uliciach miest s priemernou premávkou by mohlo byť v skutočnosti čistejšie ako vo vašej obývačke. Z nedávnych štúdií vyplýva, že niektoré škodlivé látky znečisťujúce ovzdušie sa môžu vyskytovať vo vyšších koncentráciách vo vnútorných priestoroch ako vo vonkajšom prostredí. V minulosti sa venovalo znečisteniu vnútorného ovzdušia oveľa menej pozornosti ako znečisteniu vonkajšieho ovzdušia, predovšetkým znečisteniu vonkajšieho ovzdušia z priemyselných emisií a emisií dopravy. V posledných rokoch sa však stali hrozby zapríčinené vystavením znečisteniu vnútorného ovzdušia oveľa zreteľnejšími.

Predstavte si nedávno vymaľovaný dom vybavený novým nábytkom, alebo pracovisko zaplnené ťažkým pachom čistiacich prostriedkov.... Kvalita ovzdušia v našich domovoch, na našich pracoviskách alebo v iných verejných priestoroch sa výrazne líši v závislosti od materiálu použitého na ich výstavbu, údržbu a od účelu miestnosti, ako aj spôsobu, akým ju využívame a vetráme.

Nízka kvalita vnútorného prostredia môže byť obzvlášť škodlivá pre zraniteľné skupiny, napríklad deti, starších ľudí a ľudí trpiacich chronickými respiračnými ochoreniami ako astma.

Niektoré hlavné látky znečisťujúce vnútorné ovzdušie zahŕňajú radón (rádioaktívny plyn vytváraný v pôde), tabakový dym, plyny alebo častice zo spaľovania palív, chemikálie a alergény. Oxid uhoľnatý, oxid dusičitý, častice a prchavé organické zlúčeniny môžeme nájsť vo vonkajšom, ako aj vo vnútornom prostredí.

Politické opatrenia môžu pomôcť

Niektoré látky znečisťujúce vnútorné prostredie a ich vplyv na zdravie sú známejšie a verejnosť im venuje viac pozornosti ako iným. Zákazy fajčenia na verejných priestranstvách sú jedným z nich.

V mnohých krajinách boli zákazy fajčenia na rôznych verejných miestach dosť kontroverzné predtým, ako boli zavedené príslušné právne predpisy. Napríklad niekoľko dní po uplatnení zákazu fajčenia v Španielsku v januári 2006 začalo narastať hnutie, ktoré presadzovalo fajčenie vo verejných vnútorných priestoroch, čo mnohí považovali za svoje právo. Zákaz však viedol aj k väčšej verejnej informovanosti. V nasledujúcich dňoch po vstupe do platnosti tohto zákazu vyhľadalo denne 25 000 Španielov lekársku pomoc s cieľom prestať fajčiť.

Vo vnímaní verejnosti sa toho veľa zmenilo pokiaľ ide o fajčenie na verejných miestach a vo verejnej doprave. Mnohé letecké spoločnosti zaviedli zákaz fajčenia počas letov na krátke vzdialenosti v 80. rokoch, potom nasledovali lety na dlhé vzdialenosti v 90. rokoch. V súčasnosti je v Európe nemysliteľné, aby boli nefajčiari vystavení sekundárnemu dymu vo verejnej doprave.

Dnes má mnoho krajín, vrátane krajín agentúry EEA, právne predpisy obmedzujúce alebo zakazujúce fajčenie vo vnútri verejných priestranstiev. Po rade nezáväzných uznesení a odporúčaní prijala Európska únia v roku 2009 aj uznesenie, v ktorom vyzvala členské štáty, aby uzákonili a vykonávali zákony na úplnú ochranu svojich obyvateľov pred vystavením tabakovému dymu v ovzduší.

Zdá sa, že zákazmi fajčenia sa zlepšila kvalita vnútorného ovzdušia. Množstvo znečisťujúcich látok z tabakového dymu v ovzduší na verejných miestach klesá. Napríklad v Írskej republike ukázali merania látok znečisťujúcich ovzdušie na verejných miestach v Dubline pred a po zavedení zákazu fajčenia poklesy o 88 % pre niektoré z látok nachádzajúcich sa v tabakovom dyme v ovzduší.

Tak, ako v prípade látok znečisťujúcich vonkajšie prostredie, vplyvy látok znečisťujúcich vnútorné ovzdušie sa neobmedzujú len na naše zdravie. Súvisia s nimi aj vysoké hospodárske náklady. Len vystavenie tabakovému dymu v ovzduší na pracoviskách v EÚ sa odhaduje na vyše 1,3 miliardy EUR priamych nákladov na lekársku starostlivosť a vyše 1,1 miliardy EUR nepriamych nákladov spojených so stratami produktivity.

Znečistenie vnútorného ovzdušia

Pri znečistení vnútorného prostredia ide o oveľa viac než len o tabakový dym

Fajčenie nie je jediným zdrojom znečistenia vnútorného ovzdušia. Podľa Erika Lebreta z Národného inštitútu pre verejné zdravie a životné prostredie (RIVM) v Holandsku „znečistenie ovzdušia nekončí na prahu našich dvier. Väčšina látok znečisťujúcich vonkajšie prostredie preniká do našich domovov, kde trávime najviac času. Kvalita vnútorného ovzdušia je ovplyvnená mnohými ďalšími faktormi vrátane varenia, pecí na drevo, horenia sviečok alebo vonných tyčiniek, používania spotrebiteľských výrobkov ako vosky a laky na čistenie povrchov, stavebných materiálov ako formaldehydu v preglejke a ohňovzdorných látok v mnohých materiáloch. Ďalej je tu tiež radón uvoľňovaný z pôdy a stavebných materiálov.“

Európske krajiny sa snažia nájsť riešenie pre niektoré z týchto zdrojov znečistenia vnútorného ovzdušia. Podľa Lebreta sa „snažíme nahradiť toxickejšie látky menej toxickými látkami alebo nájsť procesy na zníženie emisií ako v prípade formaldehydových emisií z preglejky. Ďalší príklad môžeme vidieť na znižovaní určitých materiálov emitujúcich radón, ktoré sa používajú pri stavbe múrov. Tieto materiály sa použili v minulosti, ale ich využívanie sa odvtedy obmedzilo.“

Prijímanie zákonov nie je jediný spôsob, ako zlepšiť kvalitu vzduchu, ktorý dýchame. Všetci môžeme kontrolovať a znižovať častice prítomné v ovzduší a chemikálie vo vnútorných priestoroch.

Malé činnosti, akými je vetranie uzavretých priestorov, môže pomôcť k zlepšeniu kvality ovzdušia okolo nás. Niektoré dobre mienené činnosti by však v skutočnosti mohli mať nepriaznivé účinky. Lebret navrhuje: „Mali by sme vetrať, ale nemali by sme to preháňať, keďže je to významná strata energie. Vedie k väčšiemu vykurovaniu a využívaniu fosílnych palív a následne znamená znečisťovanie ovzdušia. Mali by sme skôr rozmýšľať tak, aby sme rozumnejšie využívali naše zdroje vo všeobecnosti.“

Ďalšie informácie

Permalinks

Geographic coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: air quality, air pollution
Akcie dokumentu