ďalej
späť
body

Article

Odpad v Grónsku

Zmeniť jazyk
Article Publikované 22. 06. 2012 Posledná zmena 17. 03. 2023
Photo: © EEA/Ace&Ace
Všade, kde žijeme, počnúc husto obývanými mestami až po odľahlé osady, vytvárame odpad. Zvyšky potravín, elektronický odpad, batérie, papier, plastové fľaše, oblečenie, starý nábytok – toto všetko treba zlikvidovať. Niečo z toho skončí ako opätovne použité alebo recyklované, iné sa spáli na vytvorenie energie alebo pošle na skládky. Neexistuje jediný spôsob na nakladanie s odpadom, ktorý by sa dal všade použiť, potrebné je zohľadniť miestne pomery. Koniec koncov odpad je najprv miestnym problémom. Vzhľadom na nízky počet obyvateľov Grónska, veľké vzdialenosti medzi sídlami a nedostatok cestnej infraštruktúry uvádzame, ako grónska vláda rieši problematiku odpadov krajiny.

Rozhovor s Perom Ravnom Hermansenom

Per Ravn Hermansen žije v meste Nuuk, ktoré je hlavným mestom Grónska. Presťahoval sa z Dánska za prácou v oblasti odpadového hospodárstva na grónskom ministerstve domácich vecí, prírody a životného prostredia.

Ako vyzerá život v Grónsku?

Život v meste Nuuk sa príliš nelíši od iného stredne veľkého mesta. Je veľmi podobné mestám, aké možno nájsť v Dánsku, s rovnakým typom obchodov a vybavenia. Žije tu približne 15 000 ľudí. Aj keď sa v tomto meste vo všeobecnosti hovorí grónsky aj dánsky, v menších sídlach sa hovorí takmer výhradne grónsky.

Žijem tu od roku 1999 a myslím si, že ľudia spotrebúvajú podobné typy výrobkov ako zvyšok sveta, ako napríklad osobné počítače a mobilné telefóny. A tiež si myslím, že ľudia sú uvedomelejší, pokiaľ ide o problematiku odpadov.

Čím je grónska problematika odpadov jedinečná?

Copyright: EEA/Ace&AceV Grónsku žije asi 55 000 ľudí a podobne ako zvyšok sveta, ľudia vytvárajú odpad. V mnohých ohľadoch je grónska problematika odpadov pomerne bežná. Grónske podniky a domácnosti vytvárajú rôzne druhy odpadu a musíme s ním nakladať tak, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia.

Z iného hľadiska je grónska problematika odpadov jedinečná vďaka veľkosti tejto krajiny, presnejšie povedané, vďaka jej rozptýlenému osídleniu. Nachádza sa tam šesť pomerne veľkých miest, 11 menších miest a asi šesťdesiat osád od 30 do 300 obyvateľov rozptýlených pozdĺž pobrežia. Väčšina obyvateľov žije na západnom pobreží, ale niektoré malé osady a mestá sú aj na východnom pobreží.

Len šesť miest má spaľovne, čo z environmentálneho hľadiska nestačí na dosiahnutie dostatočného spracovania spáliteľného odpadu. Neexistujú žiadne cesty spájajúce mestá a osady, čo znamená, že odpady sa nedajú ľahko prevážať do spaľovní. Tovar sa prepravuje najmä po mori.

V súčasnosti máme len hrubú predstavu o množstve komunálneho odpadu vytvoreného v Grónsku a myslíme si, že toto množstvo sa zvyšuje. Polovica osád má zariadenia, ktoré by sa dali nazvať spaľovacie pece, a pokiaľ ide o ostatné, odpady sa spaľujú pod šírym nebom alebo sa skládkujú.

V konečnom dôsledku som dospel k záveru, že všetky problémy s odpadom majú veľa spoločných prvkov, ale všetky sú jedinečné. Odpad je miestny problém so širšími dôsledkami. Pri riešeniach sa musí táto dualita zohľadniť.

Ako je to s nebezpečným odpadom a elektronickým odpadom?

Prevádzky v najväčších mestách rozoberajú elektronický odpad a manipulujú s nebezpečným odpadom, ktorý sa potom skladuje na mieste, pokým sa neodošle do Dánska. Grónsko dováža všetky druhy výrobkov vrátane potravín, oblečenia a automobilov, ktoré sa väčšinou odosielajú z Aalborgu. Nebezpečný odpad a elektronický odpad sa nakladá na lode, ktoré na svojej spiatočnej ceste smerujú späť do Dánska.

V posledných rokoch nadnárodné ťažobné spoločnosti začali hľadať nevyužívané zásoby ropy a nerastných surovín. Čo sa stane s ťažobným odpadom?

V Grónsku máme politiku jedných dverí, ktorá umožňuje ťažobným spoločnostiam získať všetky potrebné povolenia od toho istého verejného orgánu. To znamená, že predložia svoje žiadosti zahŕňajúce všetky aspekty ich činnosti vrátane odpadu Úradu pre nerastné látky a ropu (Bureau of Minerals and Petroleum).

Takmer všetky ich aktivity sa vykonávajú ďaleko od miest a osád. V prípade spáliteľného odpadu podniky môžu uzatvoriť dohodu s miestnymi obcami na využívanie spaľovní. Tento ďalší dopyt po spaľovaní kladie zvýšený tlak na kapacitu miestneho spaľovania.

Ako pristupujete k tomuto problému?

Jednou z možností, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje, je budovanie regionálnych spaľovní a preprava odpadu. Je jasné, že nemôžeme stavať závody na spracovanie odpadov v každom meste. Zaoberáme sa aj výrobou tepla – vykurovaním domácností spaľovaním odpadu.

V menších mestách začíname budovať zariadenia na rozoberanie elektronického odpadu a nakladanie s nebezpečnými odpadmi. V prípade malých sídiel umiestňujeme kontajnery na elektronický odpad a nebezpečný odpad, ktoré sa môžu potom prepraviť do zariadení v mestách.

V súčasnej dobe sa realizujú dva pilotné projekty na dopravu spáliteľného odpadu do miest, v ktorých sa nachádzajú spaľovne.

Vláda Grónska má národný plán na hospodárenie s odpadmi a činnosti, o ktorých som sa práve zmienil, sú súčasťou tohto plánu.

Per Ravn HermansenPer Ravn Hermansen. Presťahoval sa z Dánska za prácou v oblasti odpadového hospodárstva na grónskom ministerstve domácich vecí, prírody a životného prostredia.

Ďalšie informácie

Permalinks

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: Waste, Greenland
Akcie dokumentu