ďalej
späť
body

Znečistenie – nárast používania chemikálií

Prečo je tento nárast používania chemikálií pre vás dôležitý?

Medzi potenciálne dôsledky globálnych trendov znečistenia patria ďalšie vplyvy na ľudské zdravie i ekosystémy. Nevyhovujúca voda na pitie a na kúpanie a kontaminované potraviny z európskych produktov, ako aj z dovozu, predstavujú pre Európu bezprostredné riziko. Riziká môžu takisto súvisieť so zvyšujúcim sa dovozom medziproduktov a konečných priemyselných chemických výrobkov. V Európe je problém s reaktívnym dusíkom výrazný predovšetkým v oblasti Baltského mora, kde aktuálny ekologický stav je už teraz zlý.

Graf 5: Výroba chemikálií

Odhaduje sa, že 70 000 až 100 000 chemických látok sa vyrába vo veľkých objemoch, viac ako jeden milión ton ročne. Krajiny OECD sú najväčšími producentmi chemických látok, ale v Indii, Číne, Brazílii, Južnej Afrike a Indonézii sa ich produkcia viac než zdvojnásobuje.

Viac informácií sa nachádza na stránke: Globálne megatrendy: zvyšovanie zaťaženia v dôsledku znečistenia životného prostredia (Global megatrends: increasing environmental pollution load): www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graf 5: Výroba chemikálií

Permalinks

Akcie dokumentu