ďalej
späť
body

život v mestskom prostredí

Prečo je urbanizácia pre vás dôležitá?

Plánovanie a správa mestských oblastí, najmä v juhovýchodnej Ázii, bude mať silný vplyv na globálne emisie skleníkových plynov a dopyt po zdrojoch. Mesto sa po vybudovaní dá už len ťažko zásadným spôsobom meniť. Obyvatelia sa týmto podmienkam prispôsobia a ich správanie možno len ťažko zmeniť. Na mnohých miestach v rozvojovom svete v súčasnosti hrozí, že mestá sa na celé desaťročia uzavrú do modelov mestského rozvoja, ktoré sú náročné na energiu a zdroje.

Vo vysoko prepojenom svete budú zmeny v urbanizácii a súvisiacich formách spotreby vplývať na Európu väčšinou nepriamo. Medzi vplyvy môžu patriť meniace sa spôsoby využívania pôdy v Európe vyvolané zvýšeným bojom o zdroje a hrozbou chorôb, ktoré vznikajú a šíria sa po celom svete.

Graf 6: Mestské trendy

Prvýkrát v histórii žije v mestských oblastiach viac než 50 % svetovej populácie. V roku 2050 bude žiť v mestách asi 70 % ľudí (UNDESA, 2010). Demografi odhadujú, že v roku 2050 bude Ázia domovom pre viac než 50 % celkovej mestskej populácie.

Viac informácií sa uvádza na stránke: Globálne megatrendy: život v mestskom prostredí (Global megatrends: living in an urban world): www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graf 6: Mestské trendy

Permalinks

Akcie dokumentu