ďalej
späť
body

Nové usporiadanie sveta

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 21. 03. 2023
Globálna moc sa presúva. Už nevládne jedna superveľmoc a z ekonomického a diplomatického hľadiska čoraz väčší význam nadobúdajú regionálne mocenské bloky. Keďže celosvetová vzájomná prepojenosť a obchod narastá, Európa bude profitovať, ak dokáže zvýšiť efektívnosť vyžívania zdrojov a rozšíriť znalostnú ekonomiku. Budúce presuny ekonomických síl môžu znamenať, že v budúcnosti bude mať EÚ menší globálny vplyv. Vzhľadom na súčasné zmeny v globálnych riadiacich mechanizmoch bude významnou politickou výzvou príprava politík, ktoré budú účinne reprezentovať európske záujmy na medzinárodnej úrovni.

Prečo je tento presun globálnej moci pre vás dôležitý?

Krajiny, v ktorých dochádza k pomerne rýchlemu rastu, často nadobúdajú ekonomickú silu vďaka zvyšovaniu výroby a rozširovaniu spotrebiteľských trhov. Túto silu môžu uplatniť v medzinárodných rokovaniach o hospodárskych záležitostiach (napríklad o obchodných obmedzeniach a normalizácii výrobkov). Môžu však tento vplyv uplatniť aj v iných oblastiach vrátane rokovaní o ochrane životného prostredia.

Aj zdroje potrebné na fungovanie ekonomík štátov majú vplyv na medzinárodnú rovnováhu síl. Vlastníctvo základných zdrojov môže viesť k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a vplyvu rozvíjajúcich sa ekonomík, najmä v súvislosti s nerovnomerným rozdelením zdrojov po celom svete. Ukazuje sa napríklad, že viac než polovica svetových zásob lítia, kovu, ktorý je v súčasnosti nevyhnutný pre hybridné a elektrické autá, sa nachádza v Bolívii.

V najbližších 30 rokoch sa očakáva až štvornásobné zvýšenie globálneho využívania neodýmu, ktorý je základným materiálom pre mnohé špičkové laserové technológie. Tento prvok sa vo väčšom množstve nachádza len v Číne. Rast v príslušných odvetviach bude takmer úplne závislý od Číny a od jej produkčnej kapacity. Účinky na štáty, ktoré vlastnia tieto zdroje, i na ekonomiky, ktoré sú závislé od ich dovozu, budú značné.

Graf 1: Vybrané suroviny

Prečo je intenzívnejšia globálna konkurencia v oblasti zdrojov dôležitá pre Európu? Bezpečný prístup k prírodným zdrojom je kľúčovým faktorom pre európsku výrobnú základňu. Európa je pomerne chudobná na zdroje a veľkú časť potrebných zdrojov musí dovážať.

Viac informácií sa nachádza v dokumente Globálne megatrendy: zintenzívnený svetový boj o zdroje (Global megatrends: intensified global competition for resources) na webovej adrese: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graf 1: Vybrané suroviny

Permalinks

Akcie dokumentu