ďalej
späť
body

Zdravie je pre ľudský rozvoj zásadné a životné prostredie sa čoraz častejšie považuje za hlavný faktor určujúci zdravie ľudí. V posledných desaťročiach sa zdravotný stav celkovo zlepšil zväčša v súlade so zvyšujúcou sa priemernou dĺžkou života. Avšak chorobnosť je v populácii nerovnomerne rozložená a mení sa napríklad podľa pohlavia a sociálneho a ekonomického postavenia.

V nasledujúcich 50 rokoch budú mať globálne megatrendy v oblasti zdravia naďalej priamy aj nepriamy význam pre tvorbu európskych politík, najmä zvyšovaním investícií do prípravy na objavujúce sa choroby a pandémie.

Prečo sú globálne modely v oblasti zdravia pre vás dôležité?

Dopady na zdravie môžu byť priame. Riziká vystavenia sa novým, vznikajúcim alebo opätovne sa objavujúcim chorobám, nehodám a novým pandémiám sa globalizáciou (napr. prostredníctvom cestovania a obchodu), populačnou dynamikou (napr. migráciou a starnutím) a chudobou zvyšujú.

V rozvinutých aj rozvojových krajinách vyvoláva obavy aj nárast rezistencie voči antibiotikám a iným liekom a nedbalosť pri riešení mnohých tropických chorôb.

V rámci podpory zlepšovania zdravia môžu zohrávať dôležitú úlohu technológie. Môžu uľahčiť priestorové monitorovanie zdravotného stavu, čo umožní mapovanie a analýzu geografických vzorov v rozšírenií choroby, ktoré boli predtým prehliadané.

Graf 2: Zdravie, malária v roku 2050

Plasmodium falciparum je parazit, ktorý spôsobuje u ľudí maláriu. Prenášajú ho komáre. Zmeny v klíme a v spôsoboch využívania pôdy môžu zapríčiniť rozšírenie tohoto komára do nových oblastí, a tým aj rozšírenie malárie. Mohol by však aj vyhynúť v oblastiach súčasného výskytu. Nové oblasti výskytu a oblasti kde parazit môže vymiznúť sú veľkostne približne rovnaké a majú približne rovnaký počet obyvateľov (každý asi 400 miliónov).

Graf 2: Zdravie, malária v roku 2050

Permalinks

Akcie dokumentu