ďalej
späť
body

Hlavnou hnacou silou spotreby bude skôr hospodársky, než populačný rast

Prečo je globálna demografia pre vás dôležitá?

Populačný rast ovplyvňuje väčšinu globálnych megatrendov. Stabilizácia ľudskej populácie – podľa odhadov k nej dôjde v druhej polovici tohto storočia – nevyrieši problémy sveta, ale môže napomôcť snahám k dosiahnutiu udržateľného rozvoja.

V dôsledku rastúcej populácie sa zvýši spotreba prírodných zdrojov, znečistenie životného prostredia a dôjde k zmenám vo využívaní krajiny, napríklad k urbanizácii. Posuny v globálnych demografických trendoch budú mať priamy vplyv na európske prostredie v podobe klimatickej zmeny a spotreby zdrojov.

Migrácia z mimoeurópskych krajín môže do určitej miery kompenzovať prirodzený úbytok obyvateľstva a pracovnej sily v Európe, bude si však vyžadovať značné politické intervencie na regionálnej a národnej úrovni.

Predstava, že nadmerný počet obyvateľov bude primárnou príčinou krízy na planéte, sa spochybňuje. Dôvodom nie je to, že nás je na planétu príliš veľa, ale skôr to, že životný štýl v rastúcom počte priemyselných ekonomík si vyžaduje viac zdrojov, než planéta dokáže vyprodukovať. V čoraz väčšom počte oblastí je využívanie prírodných zdrojov určované viac hospodárskym rastom, než rastom populácie.

Graf 4: Zmena spotreby strednej triedy

Početnejšia globálna stredná trieda v roku 2050 bude znamenať väčšiu kúpnu silu.

V tejto štúdii je stredná trieda definovaná z hľadiska úrovne spotreby: Ide o skupinu domácností s výdavkami od 10 do 100 USD za deň (v parite kúpnej sily).

Úplný zoznam literatúry sa nachádza na stránke: Globálne megatrendy: život v mestskom prostredí (Global megatrends: living in an urban world): www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Graf 4: Zmena spotreby strednej triedy

Permalinks

Akcie dokumentu