ďalej
späť
body
O úroveň vyššie
 • Poľnohospodárstvo zohráva rozhodujúcu úlohu pri adaptácii na zmenu klímy. Poľnohospodárske činnosti s nízkou intenzitou prispievajú k zachovaniu biodiverzity a pomáhajú obmedziť našu uhlíkovú stopu. Takisto sa otvárajú nové podnikateľské príležitosti, pretože spotrebitelia vítajú trend tzv. pomalých potravín (angl. slow food) a existenciu hnutí presadzujúcich ekologické poľnohospodárstvo. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • Rodinná usadlosť La Vialla v Toskánsku (Taliansko) produkuje viac než 60 ekologických potravín vrátane vína, olivového oleja, syra, paradajok a cestovín. Rozmanitosť je tu kľúčovou zásadou poľnohospodárskej činnosti. Click to view full-size image… 686.1 KB
 • Bratia Lo Franco pamätajú na životné prostredie pri plánovaní každého kroku vo svojom výrobnom reťazci, a to od prípravy pôdy až po balenie konečného produktu. Bez chemických hnojív alebo pesticídov hospodária na 600 hektároch. Click to view full-size image… 684.1 KB
 • Pôda je zdrojom, ktorý často pokladáme za samozrejmosť, je však jadrom biodiverzity, poľnohospodárskej činnosti a regulácie zmeny klímy. Pôdy v EÚ obsahujú viac než 70 miliárd ton organického uhlíka, t. j. približne 7 % celkového uhlíkového rozpočtu. Click to view full-size image… 3.9 MB
 • „V La Vialla obmieňame rôzne plodiny, takže pôda si udržiava dobrý stav”, hovorí Antonio Lo Franco. „A obohatením pôdy hnojivom a inými ekologickými produktmi sa uhlík drží v pôde a neemituje do ovzdušia.” Click to view full-size image… 1.1 MB
 • Bratia vidia budúcnosť v poľnohospodárskych metódach prijateľnejších pre životné prostredie, ktoré budú zohrávať rozhodujúcu úlohu. „Myslím, že ekologické poľnohospodárstvo bude rásť, pretože z dlhodobého hľadiska nárast emisií CO2 a znečistenia nie je udržateľný,“ hovorí Bandino. Click to view full-size image… 1.0 MB
 • V Cloughjordan (Tipperary) sa prvá írska ekodedina usiluje uspokojiť všetky svoje potreby udržateľným spôsobom: je naprojektovaná a vybudovaná ekologicky a bude využívať obnoviteľnú energiu a výhody lokálne vyrobených ekologických potravín Click to view full-size image… 1.1 MB
 • „Skupina sa zišla pred 10 rokmi s cieľom znížiť našu uhlíkovú stopu. Pozreli sme sa na to, ako budujeme naše domy, zarábame si na živobytie, pestujeme potraviny a ako sa presúvame,” hovorí Iva Pocock, účastník na projekte. Click to view full-size image… 7.2 MB
 • Domy v ekodedine obklopujú chodníky ohraničené ovocnými a orechovýcmi stromami a tretina pôdy je vyčlenená pre lesy, poľnohospodárstvo a parcely, kde si obyvatelia môžu dopestovať vlastné ovocie a vlastnú zeleninu. Click to view full-size image… 1.3 MB
 • Poskytovaním mlieka, mäsa, vajec a iných produktov z udržateľných zdrojov farma komunity zlepšuje kvalitu a kvantitu potravín dostupných lokálne a pomáha znižovať záťaž pre životné prostredie, ktorú predstavuje preprava potravín na dlhé vzdialenosti. Click to view full-size image… 4.1 MB
 • Zmena klímy stavia poľnohospodárov pred výzvy i príležitosti. Trvalo udržateľné prístupy, ktoré sa používajú na farmách, ako napríklad v La Vialla a Cloughjordan, pomáhajú šetriť energiu, znižovať uhlíkovú stopu z poľnohospodárstva a ponúkajú nové trhové možnosti. Títo poľnohospodári dokazujú, že adaptácia môže mať zmysel z ekonomického, ako aj environmentálneho hľadiska. Click to view full-size image… 4.6 MB

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu