ďalej
späť
body
O úroveň vyššie
 • Zmena klímy má závažný vplyv na život obyvateľov oblasti Sundarbany. Táto oblasť, ktorá sa nachádza pri ústí rieky Ganga v Bangladéši a Západnom Bengálsku v Indii, je súčasťou najväčšej delty na svete. Výraz Sundarban znamená v bengálčine „krásny les“, keďže región je pokrytý mangrovovými lesmi. Click to view full-size image… 388.9 KB
 • Stúpajúca hladina morí, kratšie, ale výdatnejšie monzúny, silnejší príliv a častejšie hurikány predstavujú len niektoré z dôsledkov zmeny klímy, ktoré ohrozujú túto oblasť a jej obyvateľov. Click to view full-size image… 294.2 KB
 • Za posledných 20 rokov more zaplavilo štyri ostrovy, v dôsedku čoho sa bez domova ocitlo 6 000 osôb. Click to view full-size image… 143.6 KB
 • Ruhul Khan prišiel za posledné roky o tri domy. Jeho bývalé domy sa nachádzali na ľavej strane snímky, v oblasti, ktorá je teraz pokrytá vodou. Click to view full-size image… 415.1 KB
 • Basand Jana a jeho rodina žili predtým, ako sa stúpla hladina mora, na ostrove Lohachara. Na ostrove Lohachara mali vlastnú farmu a mali rybársky podnik, teraz však už pracujú na farmách iných. Click to view full-size image… 152.3 KB
 • Často dochádza k tomu, že na pomoci sa nepodieľa vláda, ale opatrenia sa podnikajú na miestnej úrovni. Ľudia si začali budovať hrádze a bambusové ploty, aby ochránili svoje dediny a polia pred morom. Click to view full-size image… 500.2 KB
 • Stúpaním hladiny mora sa slaná voda vnáša do vnútrozemia, a to na úkor úrodnosti pôdy. Niektorí obyvatelia sa prispôsobili a využívajú svoju poľnohopodársku pôdu na chov rýb. Iní experimentujú s druhmi plodín, ktoré sú odolné voči slanej vode. Click to view full-size image… 345.6 KB
 • Sucho je ďalším problémom, ktorému čelia obyvatelia oblasti Sundarbany. Nielenže morská voda poškodzuje rezervoáre, ale predlžujú sa aj obdobia bez dažďa. Ľudia musia teraz prekonávať väčšie vzdialenosti, aby zabezpečili pitnú vodu pre svoje rodiny. Click to view full-size image… 135.9 KB
 • Ak sa neuskutočnia radikálne zmeny, možno očakávať, že keď tieto deti vyrastú, zasiahnu ich ešte horšie vplyvy zmeny klímy. Click to view full-size image… 214.2 KB
 • Pomoc chudobným komunitám, aby sa mohli adaptovať na zmenu klímy, je globálnou zodpovednosťou. Odovzdávaním poznatkov a poskytovaním finančnej pomoci môžeme ľuďom umožniť, aby zostali vo svojich regiónoch, čím sa zároveň zníži počet klimatických utečencov v budúcnosti. Click to view full-size image… 26.7 MB
 • Ľudia na celom svete hľadajú spôsoby, ako sa chrániť pred vplyvmi zmeny klímy. Odkiaľ budeme mať vodu? Objavia sa nové choroby? Ako sa budeme chrániť pred extrémnymi výkyvmi počasia? Podobne ako obyvatelia oblasti Sundurbany, aj my sa musíme začať adaptovať. Click to view full-size image… 83.0 KB

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu