ďalej
späť
body

Article

Rok lesa: oslava lesov pre ľudí

Zmeniť jazyk
Article Publikované 07. 07. 2011 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © EEA/John McConnico
Životy 1,6 miliardy ľudí závisia od lesov. Lesy sú domovom pre 300 miliónov ľudí na celom svete.

Fórum OSN o lesoch

„V meste sme od seba odlúčení, a to je nebezpečné. Les je naše rodisko a náš domov. Nemôžeme toto miesto opustiť. Les nám dáva istotu, ktorá sa v meste stráca,“ hovorí príslušník kmeňa Soura v štáte Orissa vo východnej Indii.

Lesy nie sú len stromy: sú to spoločenstvá

Organizácia OSN vyhlásila rok 2011 za Medzinárodný rok lesov, sústreďujúc sa na ľudí po celom svete, ktorí žijú v lesoch a sú od nich závislí. Celý rok sa budeme zameriavať na to, akú úlohu v našom živote zohrávajú lesy. Lesy sú spoločenstvá tvorené rastlinami, živočíchmi, mikroorganizmami, pôdou, klímou a vodou.

Lesy, to sú aj zložité vzťahy medzi organizmami (vrátane nás) a prostredím, v ktorom žijú. Lesy pokrývajú viac než 30 % zemského povrchu. Sú jedným z najdôležitejších zdrojov biodiverzity na zemi: sú domovom pre viac než dve tretiny známych suchozemských druhov a majú najväčší podiel ohrozených druhov na zemi.

Vďaka lesom žijeme, pretože čistia ovzdušie a vodu. Vyživujú našu pôdu a mnohým z nás poskytujú potraviny, prístrešie a liečivá. Lesy regulujú miestnu, regionálnu a globálnu klímu a zadržiavajú uhlík, ktorý by sa inak mohol hromadiť v atmosfére, a tak prispievať ku globálnemu otepľovaniu.

Na druhej strane v lesoch sa nachádza aj veľa cenných zdrojov, ktoré môžeme využívať. V súčasnosti nás problematika lesov stavia pred určité zásadné voľby, ktorým čelíme ako druh. Je možné vytvoriť rovnováhu medzi využívaním lesných zdrojov a pôdy a ostatnými základnými úlohami, ktoré lesy zohrávajú v systéme podpory života na našej planéte?

Na ďalších stránkach sa stretnete so zaujímavými ľuďmi z celého sveta, ktorých životy sú pevne prepojené s lesmi. Od Konga po Indiu a Európu si vypočujeme príbehy o lesoch a ľuďoch, ktorí v nich žijú. Oslávte rok 2011 zamyslením sa nad vaším miestnym lesom a nad tým, čo znamená pre vás a pre budúce generácie.

Permalinks

Akcie dokumentu