Rok lesa: oslava lesov pre ľudí

Zmeniť jazyk
Article Publikované 07. 07. 2011 Posledná zmena 03. 06. 2016
Životy 1,6 miliardy ľudí závisia od lesov. Lesy sú domovom pre 300 miliónov ľudí na celom svete.

 Image © EEA/John McConnico

Fórum OSN o lesoch

„V meste sme od seba odlúčení, a to je nebezpečné. Les je naše rodisko a náš domov. Nemôžeme toto miesto opustiť. Les nám dáva istotu, ktorá sa v meste stráca,“ hovorí príslušník kmeňa Soura v štáte Orissa vo východnej Indii.

Lesy nie sú len stromy: sú to spoločenstvá

Organizácia OSN vyhlásila rok 2011 za Medzinárodný rok lesov, sústreďujúc sa na ľudí po celom svete, ktorí žijú v lesoch a sú od nich závislí. Celý rok sa budeme zameriavať na to, akú úlohu v našom živote zohrávajú lesy. Lesy sú spoločenstvá tvorené rastlinami, živočíchmi, mikroorganizmami, pôdou, klímou a vodou.

Lesy, to sú aj zložité vzťahy medzi organizmami (vrátane nás) a prostredím, v ktorom žijú. Lesy pokrývajú viac než 30 % zemského povrchu. Sú jedným z najdôležitejších zdrojov biodiverzity na zemi: sú domovom pre viac než dve tretiny známych suchozemských druhov a majú najväčší podiel ohrozených druhov na zemi.

Vďaka lesom žijeme, pretože čistia ovzdušie a vodu. Vyživujú našu pôdu a mnohým z nás poskytujú potraviny, prístrešie a liečivá. Lesy regulujú miestnu, regionálnu a globálnu klímu a zadržiavajú uhlík, ktorý by sa inak mohol hromadiť v atmosfére, a tak prispievať ku globálnemu otepľovaniu.

Na druhej strane v lesoch sa nachádza aj veľa cenných zdrojov, ktoré môžeme využívať. V súčasnosti nás problematika lesov stavia pred určité zásadné voľby, ktorým čelíme ako druh. Je možné vytvoriť rovnováhu medzi využívaním lesných zdrojov a pôdy a ostatnými základnými úlohami, ktoré lesy zohrávajú v systéme podpory života na našej planéte?

Na ďalších stránkach sa stretnete so zaujímavými ľuďmi z celého sveta, ktorých životy sú pevne prepojené s lesmi. Od Konga po Indiu a Európu si vypočujeme príbehy o lesoch a ľuďoch, ktorí v nich žijú. Oslávte rok 2011 zamyslením sa nad vaším miestnym lesom a nad tým, čo znamená pre vás a pre budúce generácie.

Akcie dokumentu