ďalej
späť
body

Article

Mestské prostredie

Zmeniť jazyk
Article Publikované 07. 07. 2011 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © EEA/John McConnico
Vedeli ste? Mesto ovplyvňuje rozsiahle územie za svojimi hranicami. Predpokladá sa, že len samotný Londýn potrebuje na uspokojenie svojich požiadaviek a likvidáciu odpadov a emisií takmer 300-krát väčšie územie, ako je jeho geografická rozloha. Zdroj: SOER 2010

City dwellerJe koniec septembra a posledné monzúnové dažde vážne postihli Dillí. V indickom hlavnom meste je horúco, panujú tridsiatky a je vlhko. Je po daždi, ale voda je všade. Práve bolo potvrdené, že v meste prepukla horúčka dengue, ktorú prenášajú komáre.

Časť známa ako Yamuna Pushta alebo „nábrežie Yamuna“, nelegálna osada v severovýchodnej časti mesta sa obvykle rozprestiera na míľach záplavových území po oboch stranách veľkej rieky. Teraz sú tieto územia úplne zatopené. Ľudský príval už zaplavil diaľnicu, keďže desiatky tisícov obyvateľov slumov opustili svoje kolónie pozdĺž rieky a hľadajú si úkryt.

Komunity sa utáborili na diaľnici s tým, čo im zostalo, len kúsok od iného hrozivého prúdu mesta Dillí: dopravy. Malinké dieťa spí na tvrdom betóne, meter alebo dva od cesty, zabalené v prikrývke. Dospievajúce dievča si starostlivo češe dlhé, tmavé vlasy pod plastovou fóliou svojho domova. Iné píše nejakú správu do mobilného telefónu pri napĺňaní kanistra s pitnou vodou z cisterny.

Globálne megatrendy na okraji vozovky

Keď premýšľame o globalizácii, len zriedka si uvedomíme existenciu slumov, ale ľudia z Yamuna Pushta sú súčasťou globálneho fenoménu. V našich mestách a mestských oblastiach sa zhromažďujú miliardy ľudí, ktorí opúšťajú pôdu a vidiek. Prvýkrát v histórii žije v mestských oblastiach viac než 50 % svetovej populácie. Do roku 2050 sa asi 70 % ľudí stane obyvateľmi miest. Na porovnanie v roku 1950 to bolo menej než 30 % (UNDESA, 2010).

Mestá tiež dosahujú historicky nebývalé veľkosti. Rastúci počet megamiest po celom svete kladie enormný tlak na podporné systémy prírodných zdrojov. Rýchlejší rast v malých a stredne veľkých mestách by mohol byť z environmentálneho hľadiska ešte významnejší.

Investície a pracovné príležitosti sústredené v mestách podporujú hospodársky rast a zvyšovanie produktivity. Poskytujú lepšie platené miesta, ako aj lepší prístup k tovarom, službám, zdravotníctvu a vzdelaniu, čím zvyšujú kvalitu života. Tieto príležitosti lákajú vidiecke obyvateľstvo, aby hľadali lepší život a vyšší príjem v mestských oblastiach.

Ak však chýba silná správa, rýchly rast miest môže byť v dôsledku zvyšovania spotreby, ako aj zväčšovania mestskej chudoby príčinou vážnych environmentálnych problémov.

Zo štatistiky organizácie OSN o ľudských sídlach vyplýva, že na celom svete žije v mestských slumoch 1,1 miliardy ľudí. S ďalším rastom počtu obyvateľov sa stále viac a viac ľudí sťahuje do miest po celom svete a tento trend bude pokračovať.

Väčšina populácie trpiacej kritickým hmotným nedostatkom žije stále na vidieku. Jej podiel v mestských oblastiach je však veľký a neustále sa zvyšuje, hoci v oficiálnych štatistikách je pravdepodobne podhodnotený. Dôležité je, že v mnohých rozvojových krajinách podiel chudobných obyvateľov žijúcich v mestách rastie rýchlejšie, ako je celková miera rastu mestského obyvateľstva.

Projektovanie budúcnosti

Mestá sú ekosystémy. Sú to otvorené a dynamické systémy, ktoré spotrebúvajú, premieňajú a uvoľňujú materiály a energiu, ktoré sa rozvíjajú a prispôsobujú, sú formované ľuďmi a komunikujú s ostatnými ekosystémami. Musia byť preto riadené ako akýkoľvek iný typ ekosystému.

Prehodnotením urbanistického riešenia, architektúry, dopravy a plánovania môžu byť naše mestá a mestské krajiny stáť na čele snáh zmierňovania (napr. udržateľná doprava, čistá energia a nízka spotreba) a adaptácie (plávajúce domy, vertikálne záhrady) na klimatickú zmenu. Okrem toho lepším územným plánovaním sa celkovo zlepší kvalita života tým, že sa navrhne pokojný, bezpečný, čistý a zelený mestský priestor. Podnecovaním trhu pre nové technológie a ekologickú architektúru sa vytvoria aj nové pracovné príležitosti.

Vzhľadom na koncentráciu ľudí a aktivít sú mestá pre Európu i pre celý svet veľmi dôležité. Ich problémy nemožno riešiť len na miestnej úrovni. Je potrebná lepšia integrácia politík a nová správa, ktoré budú zahŕňať užšie partnerstvo a spoluprácu na miestnej, národnej a európskej úrovni. V prepojenom svete, v ktorom žijeme, je skutočne zásadná účinná a vzájomne previazaná politika.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu