ďalej
späť
body

Article

Komplexné výzvy v prepojenom svete

Zmeniť jazyk
Article Publikované 07. 07. 2011 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © EEA/John McConnico
Jeden z hlavných záverov najdôležitejšej správy agentúry EEA SOER 2010, sa zdá byť pomerne zrejmý: environmentálne výzvy sú komplexné a nemožno ich chápať izolovane.

Jednoducho povedané, otázky životného prostredia sú navzájom prepojené a často bývajú len jednou časťou väčšej skladačky zloženej z problémov, ktorým my i naša planéta čelíme. Skutočnosť je taká, že svet v ktorom žijeme a od ktorého sme závislí, je výrazne poprepájaný a pozostáva z mnohých odlišných, ale úzko súvisiacich systémov – environmentálnych, sociálnych, ekonomických, technických, politických, kultúrnych a podobne.

Táto globálna prepojenosť je dôvodom prečo poškodenie jedného prvku môže mať neočakávané dôsledky inde. Nedávna globálna finančná kríza a chaos v leteckej doprave spôsobený výbuchom islandskej sopky sú ukážkou toho, ako dokáže náhly kolaps v jednej oblasti ovplyvniť celé systémy.

Toto vzájomné prepojenie sa často označuje ako „globalizácia“ a nie je novým fenoménom. V Európe nám globalizácia umožnila prosperovať ako kontinent a dlhodobo zastávať vedúcu úlohu v oblasti ekonomiky. Popritom sme spotrebovali veľkú časť našich vlastných prírodných zdrojov, ako aj zdrojov iných štátov. Naša „stopa“ alebo vplyv sú rozsiahle a ďaleko presahujú naše hranice.

Jednoznačne sa predpokladá, že hlavné hnacie sily globalizácie budú mať v budúcnosti zásadný vplyv na Európu a naše životné prostredie. Mnohé z nich nemôžeme ovplyvniť. Napríklad do roku 2050 by počet obyvateľov na celom svete mal prekročiť hranicu deväť miliárd, čo bude mať výrazný dopad na životné prostredie. Za väčšinu populačného rastu budú s najväčšou pravdepodobnosťou zodpovedať Ázia a Afrika, zatiaľ čo v najviac rozvinutých krajinách (Európa, Japonsko, USA, Kanada, Austrália a Nový Zéland) rast dosiahne asi len 3 %.

Environmentálne problémy spojené s globálnymi hnacími silami zmien

Na formovaní sveta sa v súčasnosti podieľa celý rad rozvíjajúcich sa trendov. Niektoré z týchto trendov voláme „megatrendy“, keďže sa týkajú sociálneho, technologického, ekonomického, politického a dokonca aj environmentálneho rozmeru. K hlavným trendom patrí meniace sa demografické zloženie alebo zvyšovanie stupňa urbanizácie, stále rýchlejšie technologické zmeny, prehlbovanie integrácie trhu, vývoj v oblasti posunov ekonomických síl alebo meniaca sa klíma.

Tieto trendy majú obrovské dôsledky na celosvetový dopyt po zdrojoch. Mestá sa rozrastajú. Spotreba sa zvyšuje. Vo svete sa očakáva neustály hospodársky rast. Výroba sa presúva smerom k novovznikajúcim ekonomikám, ktorých ekonomický význam sa bude zvyšovať. Neštátne subjekty v globálnych politických procesoch získavajú čoraz väčší význam. Očakáva sa zrýchlenie technologických zmien. Tento „beh do neznáma“ prináša nové riziká, zároveň však ponúka obrovské možnosti.

Budúce vplyvy týchto „globálnych megatrendov“ na životné prostredie Európy sú predmetom jednej časti správy SOER a Signály 2011 z nej vychádzajú. Tieto hlavné trendy majú obrovský vplyv na globálne životné prostredie a dopady na naše hospodárenie so zdrojmi, ktoré obsahuje. Súčasťou publikácie Signály 2011 je časť „Zem 2050 – globálny megatrend“, kde sa zameriame na očakávaný hlavný trend a posúdime jeho budúci vplyv na životné prostredie.

Nedokážeme presne predpovedať, ako bude naša planéta vyzerať v roku 2050, ani to, čo sa na nej bude diať. Mnohé trendy sú však už teraz dobre definované. Ich ďalší vývoj závisí od rozhodnutí, ktoré robíme teraz. V tomto zmysle máme budúcnosť vo svojich rukách. Rozhodujme sa múdro. Naše vnúčatá i všetci ostatní na rodinnej fotke v roku 2050 sa nám za to poďakujú.

Permalinks

Geographic coverage

Akcie dokumentu