ďalej
späť
body

Brífing

Signály EEA 2023 — Zdravie a životné prostredie v Európe

Zmeniť jazyk
Brífing Publikované 16. 11. 2023 Posledná zmena 16. 11. 2023
Photo: © Esther Castillo, Well with Nature /EEA
Viaceré hodnotenia agentúry EEA jasne poukazujú na prepojenie medzi životným prostredím a kvalitou života. Napriek pokroku v posledných desaťročiach znečistenie a ďalšie environmentálne riziká naďalej poškodzujú zdravie ľudí v Európe, pričom zlepšenie stavu nášho životného prostredia a zmiernenie zmeny klímy môžu predstavovať priamy aj nepriamy prínos pre všetkých ľudí v Európe.

Signály EEA 2023 poskytujú všeobecný prehľad o prepojeniach medzi zdravím a životným prostredím v Európe. Obsahuje články o kvalite ovzdušia, hluku, vode, zmene klímy a chemických látkach, ako aj rozhovory s odborníkmi o zvyšovaní bezpečnosti chemických látok a o Európskom atlase životného prostredia a zdravia."Pokiaľ ide o zdravie ekosystémov, ako aj zdravie ľudí je oveľa lacnejšie a oveľa účinnejšie predchádzať škodám ako ich napravovať. Je to jednoducho dobrá investícia do budúcnosti.
"

 Leena Ylä-Mononen
Výkonný riaditeľ agentúry EEA

Prečítajte si úvodník

 

 

 

Správa Signály EEA je každoročne vydávaná a ľahko čitateľná publikácia, ktorá obsahuje sériu krátkych článkov o kľúčových otázkach súvisiacich so životným prostredím a klímou. Nedávne správy Signálny EEA sa zaoberali energetikou (2022), prírodou (2021), nulovým znečistením (2020), pôdou (2019) a vodou (2018).

 


Pomôžte nám zlepšiť Signály EEA: 3-minútový prieskum spätnej väzby

© Cover image source:  Esther Castillo, Well with Nature /EEA

Identifiers

EEA Web report no. 02/2022
Title: EEA Signals 2023: Health and environment in Europe
HTML - TH-AP-23-001-EN-Q - ISBN 978-92-9480-579-9 - ISSN 2443-7662 - doi: 10.2800/567440
Disclaimer

The country assessments are the sole responsibility of the EEA member and cooperating countries supported by the EEA through guidance, translation and editing.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu