Domov
Teplotná inverzia zadržiava znečisťujúce látky na úrovni terénu