ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Sú vplyvy zmeny klímy rovnaké pre všetkých z nás?

HelpCenter FAQ

Vo svojej správe s názvom Nerovné vystavenie a nerovné vplyvy: sociálna zraniteľnosť voči znečisteniu ovzdušia, hluku a extrémnym teplotám v Európe EEA ukazuje, že extrémne teploty nevplývajú na každého rovnako. Nerovnaké vplyvy na zdravie súvisiace so zmenou klímy takmer presne odrážajú sociálno‑demografické rozdiely v našej spoločnosti.

 

- Starších ľudí, deti a osoby s oslabeným zdravím zasahujú vysoké teploty nepriaznivejšie než ostatné obyvateľstvo.

- Skupiny s nižším sociálno-ekonomickým postavením (nezamestnaných, osoby s nízkym príjmom alebo nižším stupňom vzdelania) nepriaznivejšie ovplyvňujú environmentálne zdravotné riziká, napríklad z dôvodu ich väčšieho vystavenia vysokým teplotám v mestách. 

Výrazné regionálne rozdiely v rámci Európy sú aj v sociálnej zraniteľnosti a vystaveniu environmentálnym zdravotným rizikám.

Permalinks

Tags

Akcie dokumentu