ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Patrí legislatíva v oblasti životného prostredia do pracovnej náplne EEA?

HelpCenter FAQ

EEA predkladá informácie o stave a trendoch v oblasti životného prostredia v Európe. Tým prispieva k zlepšovaniu životného prostredia a prechodu na udržateľnosť. Európska legislatíva v oblasti životného prostredia však do pracovnej náplne agentúry nepatrí. EEA nestanovuje a nepresadzuje politiky v oblasti životného prostredia ani nemá mandát na poskytovanie právnej alebo technickej pomoci pri sťažnostiach týkajúcich sa environmentálnej legislatívy. EEA nemá ani právomoc vyšetrovať. 

Permalinks

Akcie dokumentu