ďalej
späť
body

HelpCenter FAQ

Ako ovplyvnili opatrenia súvisiace s koronavírusom životné prostredie?

HelpCenter FAQ

Obmedzenie pohybu a súvisiace opatrenia, ktoré zaviedli mnohé európske krajiny s cieľom zastaviť šírenie ochorenia COVID-19, viedli k náhlemu zníženiu hospodárskej činnosti a obmedzeniu cestnej dopravy v mnohých mestách. S cieľom posúdiť, ako to ovplyvnilo koncentrácie znečistenia ovzdušia, EEA vyvinula prehliadač, ktorý sleduje týždenné a mesačné priemerné koncentrácie oxidu dusičitého (NO2) a tuhých častíc (PM10 a PM2,5). 

Aby sme zaručili, že zostaneme na ceste ku klimaticky neutrálnemu a udržateľnému kontinentu a planéte, EEA sa v svojom centre nazvanom postcovidová planéta delí o svoje poznatky a umožňuje informované diskusie.

Permalinks

Akcie dokumentu