Skôr ako odložíte jedlo do chladničky, nechajte ho najprv vychladnúť

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
a jedlo z mrazničky rozmrazujte v chladničke. V oboch prípadoch ušetríte peniaze za faktúry za elektrinu. Nenechávajte dvere chladničky otvorené dlhšie ako treba.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100