ďalej
späť
body

Nezabudnite vytiahnuť nabíjačku batérií zo zásuvky,

Zmeniť jazyk
Eco-Tip
This page was archived on 21. 04. 2015 with reason: Content not regularly updated
keď si nabijete mobilný telefón alebo prenosný počítač. Ak ich necháte zapojené, budú ďalej spotrebovávať energiu.

Permalinks

Akcie dokumentu