Medzinárodná spolupráca

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 11. 05. 2017
Väčšina environmentálnych otázok je cezhraničnej povahy a môže mať celosvetový rozsah. Dajú sa účinne riešiť prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Prioritou agentúry EEA s celosvetovým významom sú klimatické zmeny, znečistenie ovzdušia, trvalo udržateľná výroba a spotreba, biodiverzita, zdravie a životné prostredie a spoločný systém informácií o životnom prostredí.

Okrem 33 členských a šesť spolupracujúcich krajín (krajiny Západného Balkánu) agentúra EEA spolupracuje a upevňuje partnerstvá aj so susednými a ďalšími krajinami a regiónmi v súvislosti so susedskou politikou EÚ.

Nižšie sa nachádza zoznam vybratých iniciatív spolupráce agentúry EEA a partnerstiev s regiónmi a medzinárodnými organizáciami.

Regionálna spolupráca

Krajiny susediace s EÚ a ich susediace krajiny

  • Krajiny susediace na východe: Bielorusko, Moldavsko, Ukrajina, Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Rusko.
  • Krajiny susediace na juhu (Stredozemie): Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestínska samospráva, Sýria, Tunisko.
  • Stredná Ázia: Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko, Uzbekistan.

 

Projekt európskeho susedstva
V rámci aktivít regionálnej spolupráce agentúra EEA realizuje v období rokov 2010 – 2014 projekt ENPI-SEIS s celkovým cieľom podporovať ochranu životného prostredia v krajinách oblasti nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) (t. j. v šiestich východných krajinách a v deviatich južných krajinách európskej susedskej politiky a v Ruskej federácii). Jedným zo špecifických cieľov projektu je zlepšiť monitorovanie životného prostredia, údaje a výmenu informácií postupným rozšírením zásad systému SEIS (spoločný systém environmentálnych informácií) na európske susedstvo.


Širší svet

 

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami

Na celosvetovej úrovni

Na regionálnej úrovni

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100