Contextul politicii

Pagină expirat Data ultimei modificări 2017-02-22
This content has been archived on 2017-02-22, reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Dezvoltarea urbană durabilă joacă un rol important în politicile UE de mediu, de dezvoltare regională, de sănătate şi de transport. Legislaţia, precum directivele privind calitatea aerului înconjurător şi zgomotul în mediu, vizează şi oraşele. Cu politicile sale, UE urmăreşte să consolideze responsabilităţile oraşelor pe baza principiului subsidiarităţii, care impune ca problemele să fie tratate la cel mai scăzut nivel de competenţă. Nivelurile locale şi europene devin însă din ce în ce mai legate între ele, la fel ca şi problemele de mediu, sociale şi economice. Prin urmare, politica urbană viitoare a Europei trebuie să găsească mijloace pentru o gestionare mai eficientă şi mai integrată între diversele niveluri ale politicii.

În urma procesului din Cartea verde privind mediul urban (1990), UE a adoptat Strategia tematică pentru mediul urban în 2006. Aceasta are ca obiectiv o mai bună implementare la nivel local a politicilor de mediu şi a legislaţiei existente în UE prin intermediul schimburilor de experienţă şi de bune practici între autorităţile locale ale Europei. Orientarea către gestionarea integrată a mediului şi planificarea transporturilor urbane durabile fac parte din această strategie.

Măsurile suplimentare sunt legate de punerea în aplicare a Directivelor UE privind calitatea aerului înconjurător şi zgomotul în mediu. Cartea verde spre o nouă cultură pentru mobilitatea urbană (2007) deschide o dezbatere pentru o nouă cultură în domeniul transportului urban concentrată asupra unui efort comun de reducere a poluării şi ecologizare a oraşelor şi totodată transformarea acestora în locuri mai sigure şi mai accesibile pentru toţi cetăţenii.

Politica regională a UE este un mecanism important pentru mediul urban. Politica de coeziune comunicare şi oraşele: contribuţia urbană la creştere şi locuri de muncă în regiuni este destinată să ajute autorităţile naţionale, regionale şi locale în vederea pregătirii unei noi runde de programe ale politicii de coeziune.

Statele membre ale UE evidenţiază importanţa teritorială a politicii urbane pentru Europa când adoptă Agenda teritorială a Uniunii Europene şi Carta de la Leipzig privind oraşele europene durabile în timpul reuniunilor lor ministeriale informale de la Leipzig din 2007. Acestea au convenit asupra unei activităţi continue pe durata preşedinţiilor şi au dezvoltat un plan de punere în aplicare.

Numeroase autorităţi locale şi-au dezvoltat strategiile şi planurile de acţiune ale Agendei locale 21. Carta Aalborg este una dintre cele mai faimoase declaraţii politice pentru dezvoltarea locală durabilă semnată de peste 2 500 de autorităţi locale şi regionale. Campania pentru Oraşe Durabile urmăreşte să ajute guvernele locale din toată Europa pentru integrarea durabilităţii celor mai bune practici.

Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100