următorul
anteriorul
articole

Politici în domeniul transporturilor

Schimba limba
Pagină Data ultimei modificări 2019-03-08
Transportul este integrat în majoritatea activităţilor din societatea noastră. Prin urmare, acesta trebuie abordat cu ajutorul politicii la toate nivelurile, de la nivel global (adică Naţiunile Unite) până la consilii municipale. O importanţă majoră o are rezolvarea dilemei dintre politicile orientate spre creştere, care tinde să genereze mai mult transport, şi politicile de mediu care presupun reduceri de emisii. Acestea din urmă pot fi greu de îndeplinit dacă progresele tehnologice de reducere a emisiilor sunt depăşite de creşterea volumului de transport.

Nivelul global

  • Standardele de emisie pentru nave şi aviaţie sunt abordate de către organizaţiile corespunzătoare ONU (Organizaţia Maritimă Internaţională şi Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile) şi prevăzute în convenţiile internaţionale, inclusiv Convenţia privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanţe lungi care prevede şi alte sectoare pe lângă cel al transportului.
  • Protocolul de la Kyoto, parte din Convenţia-cadru internaţională privind schimbările climatice, reglementează emisiile de gaze cu efect de seră, inclusiv emisiile provenite din transporturi (cu excepţia aviaţiei internaţionale şi a transportului maritim).

 

La nivelul UE

  • Documentul de orientare este politica comună în domeniul transporturilor a UE (2001, revizuit în 2006). Acesta stabileşte priorităţile de acţiune în privinţa problemelor de transport, inclusiv a aspectelor de mediu.
  • În plus, politicile şi legislaţia de mediu se referă la monitorizare, reducerea emisiilor şi îmbunătăţirea calităţii aerului (de exemplu Directiva privind zgomotul în mediu, Directiva privind plafoanele naţionale de emisie, Directiva privind un aer mai curat pentru Europa, limitele de emisii ale vehiculelor şi calitatea combustibilului).

 

Niveluri naţionale, regionale şi locale

  • Politicile naţionale în domeniul transportului se referă în parte la transpunerea politicilor UE în legislaţia naţională şi în parte la dezvoltarea sectorului transporturilor din fiecare ţară.
  • Nivelurile regionale şi locale joacă un rol important în deciziile practice legate de utilizarea terenurilor care au şi acestea un impact important asupra cererii de transport, precum şi asupra alegerii dintre mijloacele de transport întâlnite de utilizatorii individuali. Dacă noile proiecte de locuinţe nu sunt prevăzute cu acces la transportul în comun, oamenii sunt lăsaţi fără o alegere realistă.

 

Pentru mai multe informaţii: Direcţia Generală pentru Energie şi Transporturi

Permalinks

Topics

Acţiuni asupra documentului