Despre tehnologiile de mediu

Pagină expirat Data ultimei modificări 2016-09-01
This content has been archived on 2016-09-01, reason: No more updates will be done
Deoarece preţul petrolului continuă să urce şi un nivel tot mai mare de dioxid de carbon continuă să aibă efect asupra climei terestre şi a ecosistemelor, adoptarea tehnologiilor de mediu devine indispensabilă pentru dezvoltarea mai durabilă a economiilor noastre.

Tehnologiile de mediu oferă soluţii pentru reducerea aportului de materiale, reducerea consumului de energie şi a emisiilor, recuperarea produselor secundare valoroase şi minimizarea problemelor de eliminare a deşeurilor. Acestea cresc eficienţa ecologică sau, cu alte cuvinte, „fac mai mult cu mai puţin”, sprijină aplicarea sistemelor de gestionare a mediului şi ecologizează procesele de producţie.

Există oportunităţi mari în Europa de a eficientiza utilizarea celor mai noi tehnologii în domeniul energiei, transportului şi al utilizării materialelor. Companiile europene sunt puternice mai ales în producţia de energie regenerabilă şi în gestionarea şi reciclarea deşeurilor, în aceste sectoare având o cotă de piaţă globală de 40% şi respectiv 50%.

Tehnologiile de mediu sunt utilizate şi pentru colectarea de informaţii despre mediu - monitorizare şi culegere de date pentru identificarea prezenţei poluanţilor, modificări în privinţa suprafeţei terestre, sau pentru depistarea efectelor asupra sănătăţii omului prin biomonitorizare.

Tehnologiile de mediu au capacitatea ca, în următorul deceniu, să contribuie la reducerea cu 25-80% a emisiilor de gaze cu efect de seră, la diminuarea stratului de ozon cu 50% şi la acidifiere şi eutrofizare cu până la 50%. Pentru industria apei, provocarea este dată de dezvoltarea unor tehnologii noi şi rentabile care să ţină seama de factorii externi de mediu şi de aspectele energetice. Dezvoltările tehnologice semnificative şi extinderea pieţei sunt şi acestea preconizate pentru soluţii de producere a energiei din deşeuri la scară mică şi dezvoltarea de sisteme de producere a energiei din deşeuri din biomasă la scară mică.

Pentru a ajunge la capacitatea tehnologiilor de mediu, trebuie generată o mai bună acceptare a pieţei. Lipsa sensibilizării cu privire la costurile reale de obţinere, utilizare şi eliminare a materialelor şi a energiei reprezintă încă un obstacol semnificativ în calea implementării extinse a multor inovaţii ecologice.

Clienţii şi investitorii trebuie să cunoască cu mai multă precizie performanţa şi beneficiile ecologice ale diferitelor tehnologii astfel încât să poată achiziţiona şi finanţa cu încredere produsele care sunt deseori noi pe piaţă. Pentru a veni în sprijin, factorii decizionali din Europa discută în prezent cum să realizeze astfel de verificări ale acestor tehnologii.

Abonamente
Înscriere pentru a primi rapoartele noastre (pe hârtie şi/sau în format electronic) şi buletinul nostru informativ electronic trimestrial
Urmăriți-ne
 
 
 
 
 
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100